👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4- Whats up

Skapad 2017-08-28 22:10 i Malmaskolan Flen
Whats up åk 4
Grundskola 4 Engelska
Kommunicera och förstå enkel engelsk text och samtal.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

2. Kursplanemål:

Förmågor att utveckla

Vi kommer löpande under terminen arbeta med tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. I första hand kommer vi att arbeta med läroboken Whats up men även med stenciler, grammatikböcker, spel m.m.

I det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

Läsa: Kunna läsa och tillgodogöra dig det viktigaste i enkla instruktioner och beskrivningar. Kunna läsa texter som är relevanta för det kapitel vi läser.

Skriva: Kunna göra dig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något. Lära dig och förstå den grammatik vi läser.

Tala: Kunna ställa frågor och svara på frågor för att hålla samtalet levande. Kunna delta i samtal som rör det kapitel vi läser.

Lyssna: Lyssna på hörövningar. Lyssna på när klasskamraterna berättar och för en dialog med dig.

 

 

 

 

 

3. Konkretiserade mål:

Så här arbetar vi

Vi kommer att arbeta med olika kapitel i läroboken (Whats up) där du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 •  läsa och skriva olika typer av texter.
 •  öva in glosor och få större ordförråd .
 •  lyssna och förstå  talad engelska från olika delar av världen.
 •  tala så mycket som möjligt både i större och mindre grupper.
 •  arbeta med grammatik

 

4. Bedömning:

Jag kommer bedöma ditt arbete utifrån dessa punkter:

 • Titta på de arbetsuppgifter och hemuppgifter du gör.
 • Glosförhör.
 • Lyssna och se hur väl du förstår vad andra säger.
 • Lyssna på dig när du läser/uttrycker engelska i olika sammanhang.
 • Prata engelska med dig för att se hur du för en dialog med andra.
 • Läsa och bedömma hur du formulerar dig i skrift.
 • Bedöma hur du kan hantera språket (ordföljd, flyt, grammatik).
 • Din aktivitet i genomgångar och diskussioner.

 

 

 

5. Undervisning:


Undervisningen kommer att variera ganska mycket, men du kommer att känna igen vissa delar. Vi kommer att:

 • lyssna på engelska texter
 • hörövningar
 • träna på att skriva och göra oss förstådda på engelska
 • arbeta med grammatik
 • spela spel för att förbättra pratet
 • olika övningar för att kunna göra oss förstådda muntligt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En