Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2017-08-29 07:23 i Björneborgs skola Kristinehamn
Värdegrundsarbete F-klass
Grundskola F
Under hösten kommer vi att arbeta med värdegrund. Fokus ligger på att eleverna ska känna sig trygga så vi tillsammans bygger en lugn lärmiljö samt att eleverna lär sig ta ansvar för sig själv och sin skolmiljö. Hur man är en bra kompis kommer vi jobba med mycket.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska lära känna sina kamrater och lärares namn samt skolans inre och yttre miljö. De ska få känna sig trygga i sin vardag och få en grupptillhörighet. De ska även arbeta med kamratskap: hur är man en bra kompis?

Detta är ett arbete som ständigt pågår och målet är att alla ska :

 • Känna sig trygga i gruppen
 • tar ansvar för lärmiljön 
 • har inflytande över sitt egna lärande

Undervisning

Hur och vad ska vi göra?

 • Samtala om hur man är en bra vän.
 • Namnlekar 
 • Samarbetsövningar. 
 • Få sin egen plats och låda att ansvara över.
 • Titta på UR: Vara vänner, Ugglan och kompisproblemet, diskutera!
 • Prata om respekt och integritet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: