👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testa teknik åk4

Skapad 2017-08-29 07:42 i Knutsbo skola Ludvika
Vi testar teknik genom att arbeta med NTA-lådan Testa teknik.
Grundskola 4 Teknik NO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i din närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem men också att göra egna konstruktioner. Du kommer att få utföra fem olika uppdrag. Spännande! :)

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Syftet med undervisningen i teknik är enligt kursplanen i Lgr11 att du som elev sammanfattningsvis skall ges förutsättningar att utveckla din förmåga att;

* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

* värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och

* analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och tekniken har förändrats över tid.

 

Allt detta kommer du att stöta på under arbetet med denna NTA-låda. Ett av alla nya ord du kommer att få lära dig vad det betyder och hur du kan använda det är artefakt. Du kommer att få lära dig många nya ord och begrepp under detta arbetsområde.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig detta genom att parvis/i mindre grupper;

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras

* skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer 

* dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma om du kan;

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras

* skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer 

* dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

Jag bedömer även om du kan använda orden/begreppen som du lär dig under arbetets gång. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att;

* delta aktivt under lektionerna

* skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer och du dokumenterar detta i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

* undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras

 

Du dokumenterar ditt arbete i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3