👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering normer och värden (ej klar)

Skapad 2017-08-29 08:16 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Ett dokument, ett underlag för kommunens dokumentationsprotokoll 1,2,3

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:  Normer och värden.

 

Tidsperiod: Agusti - September

Förskolans namn: Kålhagen

Grupp: Moroten

Barnens ålder: 2-5år

År och datum: 2017-29/8

 

Vilket innehåll ska behandlas?

 Normer och värden

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 Normer och värden.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Att fungera tillsammans i grupp, att alla ska lära känna varandra. Att förstå samspel,regler,rutiner, hur man bemöter varandra som bra kompisar.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Kompisbilder på memory , bilder och namn i samlingen, enkla grupplekar som tex hunden och benet. Vi dokumenterar aktiviteterna och reflekterar över dem tillsammans med barnen. Vi alla tre.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

 Vi dokumenterar utifrån våra tre papper, reflekterar tillsammans och tillsammans med barnen.

planeringen upprättad av:

Per, Irene, Helena 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016