Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam, information och kommunikation.

Skapad 2017-08-29 08:38 i Liljansskolan Falun
Vi ska lära oss om reklam, Information och kommunikation och även gå in på könsroller och jämställdhet. Vi ska prata om ord och begrepp, analysera reklamer och vi ska göra egen reklam i samarbete med svenskan och bilden.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Svenska Biologi
Vi ska lära oss om reklam, Information och kommunikation och även gå in på könsroller och jämställdhet. Vi ska prata om ord och begrepp, analysera reklamer och vi ska göra egen reklam i samarbete med svenskan och bilden.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

Kunna...

 • förklara och använda viktiga ord och begrepp så som nyhet, reklam information och kommunikation, könsroller, jämställdhet, massmedia, medier, socialamedier, reklam, budskap, trovärdig, censur, syfte, avsändare, målgrupp, källa, källkritik mm.
 • undersöka könsroller ur ditt perspektiv
 • resonera runt olikheter i hur reklam framställer människor beroende på kön 
 • värdera källor utifrån avsändare och informationens syfte
 • utrycka en åsikt, värdera och resonera runt åldersgränser i sociala medier

Arbetssätt

Vi kommer att...

 • läsa texter tillsammans och enskilt
 • samtala i stor grupp och i mindre grupper
 • ha genomgångar med lärare
 • svara på frågor både om innehåll i texter vi läst och frågor där vi måste tänka vidare själva eller läsa mellan raderna
 • analysera reklam
 • träna oss i att sälja in en produkt/övertala i text och bild och göra egen reklam i samarbete med bild och svenskan
 • se film 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • vara aktiv i de olika samtalen
 • svara utförligt på de skriftliga frågor som vi arbetar med
 • kunna förklara vad de centrala ord och begrepp betyder som vi arbetat med
 • göra en reklambild/text

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: