Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA "REPASO" (HT17)

Skapad 2017-08-29 08:45 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - elevens val
Nu har ni gått från att vara sexor till att bli sjuor. Ni har ett långt sommarlov bakom er och min erfarenhet är att en del spanska glöms bort under lovet. Av den anledningen kommer vi att inleda terminen med att repetera lite kunskaper från förra året. En annan erfarenhet som jag har är att det brukar gå snabbt att damma av kunskaperna och komma igång igen. Ni kanske tycker att det är lite många saker som jag vill att ni ska kunna under denna period men det beror helt enkelt på att det är repetition. Det vill säga det är inte mycket som är nytt för er. Nedan finns en beskrivning över vad du ska kunna efter denna första period och hur du ska visa att du kan det.

Innehåll

Du ska kunna:

 1. förstå när någon hälsar på mig och frågar hur jag mår.
 2. förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och sin familj.
 3. förstå enkla frågor när de sägs långsamt och tydligt.
 4. förstå mycket enkla instruktioner till exempel från min lärare.
 5. hälsa på någon och säga hej då.
 6. säga varsågod och tack.
 7. säga vad någon heter och svara på enkla frågor som någon ställer till mig.
 8. fråga hur någon mår och säga hur jag själv mår.
 9. säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
 10. säga vem jag är och var jag bor.
 11. säga hur gammal jag är.
 12. säga något om min familj.
 13. säga några veckodagar, månader, årstider och klockslag.
 14. säga några färger.
 15. räkna till 100.
 16. skriva några enkla meningar om mig själv.

Vad bedöms?

Jag kommer att bedöma hur väl du uppnått det som du ska kunna efter denna period. Jag kommer att bedöma hur du uttrycker dig, både muntligt och skriftligt. Jag tittar bland annat på hur väl det går att förstå vad du säger/skriver och om du använder dig av hela sammansatta meningar eller enstaka ord.
För att nå ett bra resultat bör du använda hela meningar. För att använda hela meningar är det viktigt att man vågar chansa och göra fel.


I slutet av arbetsperioden kommer du även att få testa att göra en självutvärdering. Det går ut på att du självständigt får bedöma hur väl du tycker att du uppnått målen för denna arbetsperiod.

Undervisning

Vi kommer att repetera ovanstående mål. Detta kommer vi göra på olika sätt. Vi kommer att arbeta med gemensamma uppgifter men ni kommer även att få separata uppgifter som ni ska lösa. Kom ihåg att det är viktigt att deltaga aktivt på lektionerna. Kom ihåg att ni gärna får komma med förlag på saker som vi ska ta upp och hur redovisningarna ska gå till.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • För att jag ska se om du förstår de det som står i de första fyra målen (1-4) under ”Du ska kunna” kommer du att få genomföra ett lyssnaprov. Jag kommer att tala på spanska och du kommer att få visa att du förstår vad jag säger.
 • Du kommer att få genomföra kortare dialoger med en kompis där du visar att du kan punkterna 5-9 under rubriken ”Du ska kunna”.
 • Du ska skriva en presentation av dig själv. Detta görs för att uppfylla det sista målet (16) under rubriken ”Du ska kunna”.
 • Du ska även redovisa presentationen av dig själv muntligt och om du klarar det uppnår du punkterna 10-12.
 • Punkt 13-15 Kommer du visa att du kan genom olika lekar och aktiviteter på lektionstid.

Matriser

M1
SJÄLVUPPSKATTNINGSMATRIS

Kan inte så bra
Kan ganska bra
Kan bra
Kan mycket bra
Jag kan förstå när någon hälsar på mig och frågar hur jag mår.
Jag kan förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och sin familj.
Jag kan förstå enkla frågor när de sägs långsamt och tydligt.
Jag kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från min lärare.
Jag kan hälsa på någon och säga hej då.
Jag kan säga varsågod och tack.
Jag kan fråga vad någon heter och svara på enkla frågor som någon ställer till mig.
Jag kan fråga hur någon mår och säga hur jag själv mår.
Jag kan säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
Jag kan säga vem jag är och var jag bor.
Jag kan säga hur gammal jag är.
Jag kan säga något om min familj.
Jag kan säga några veckodagar, månader, årstider och klockslag.
Jag kan säga några färger.
Jag kan räkna till 100.
Jag kan skriva några enkla meningar om mig själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: