Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Leksaker 2030- formge och framställa

Skapad 2017-08-29 09:21 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Slöjd
Under hösten kommer du att arbeta med att designa och utveckla framtidens leksaker i Tekniska Samfundets Tekniktävling. Tillsammans i gruppen ska ni skapa en prototyp (modell) av en leksak som ni tror kommer att finnas i framtiden. Du kommer också att arbeta med ett eget individuellt projekt samtidigt med det gruppgemensamma.

Innehåll

Information om uppgift och tävlingsregler finns i denna länk.

Här är ett kort utdrag:

Årets Tekniktävling handlar om FRAMTIDENS LEKSAKER!

UPPDRAGET

Ta fram en idé och bygga en prototyp av en framtida leksak för målgruppen förskolebarn som
förslagsvis kommer från närområdet. Leksaken skall innehålla en rörelse och prototypen skall vara
byggd av återvunnet material. Hänsyn till hållbara material (för den riktiga leksaken) skall beaktas.

BIDRAGET SKALL INNEHÅLLA

1. Teknisk rapport som beskriver hur produkten är konstruerat utifrån följande rubriker:

 • Idébeskrivning – vad är syftet med leksaken?
 • Målgruppsanalys - till vem vänder sig leksaken?
 • Design – hållbara materialval, form, funktion?
 • Tekniska lösningar – hur fungerar konstruktionen, säkerheten?
 • Skiss och ritning måttsatt i tre vyer och skalenlig
 • Loggbok – dokumentation och utvärdering av arbetsprocessen

  2.  Prototyp av leksaken (max 4 per anmäld klass)

 

Arbetsprocess:

 • Idéutveckling: Fundera och klura ut en ide!
 • Planering: Tänk igenom material, tidsåtgång, vad du behöver kunna, vad ni är bra på i gruppen.
 • Genomförande: Jobba tillsammans fram en modell(prototyp), samla information, sammanställ teknisk rapport, skapa loggbok. Använd dina digitala verktyg till att fotografera olika moment under arbetets gång. 
 • Värdering:Gemensam loggbok över gruppens samlade arbete bifogas modellen vid inlämnin. Presentera dessutom någon del i din egen arbetsprocess på www.slugt.se. När projektet är klart ska en dokumentation/utvärdering lämnas in i Office365.

Lycka till med produktutvecklingen!

Susanne

Uppgifter

 • Leksaker 2030

 • Centralt innehåll med nya skrivningar om digital kompetens

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: