Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - krafter

Skapad 2017-08-29 10:12 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbetsområde om kraft och rörelse.
Grundskola 8 Fysik

Varför ramlar man om man inte håller i sig när bussen startar och bromsar? Hur ska man fördela sig på gungbrädan? Vilka krafter verkar mellan våra himlakroppar? Hur har människan förstärkt sin kraft för att t.ex. flytta tunga saker?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att få förklaringar till hur krafter och rörelser fungerar och hur detta kan utnyttjas i vardagen och i samhället.

Viktiga ord och begrepp:

 • Tyngdlös
 • Fritt fall
 • Acceleration
 • Retardation
 • Tyngd (N)
 • Massa (kg)
 • Vikt (i fysiken tolkas vikt som massa, i dagligt tal kan det vara otydligt vad man menar. Använd massa eller tyngd).
 • Tröghet
 • Kraft
 • Motkraft
 • Tyngdkraft / gravitation /jordens dragningskraft
 • Dynamometer
 • Friktion
 • Luftmotstånd
 • Tyngdpunkt
 • Lodlinje
 • Stödyta
 • Lutande plan
 • Kraftpil
 • Resultant
 • Reaktionskraft
 • Normalkraft
 • Rörelse
 • Likformig rörelse
 • Kaströrelse
 • Hävstång
 • Mekanikens gyllene regel
 • Pendel
 • Svängningstid

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genomgångar och diskussioner.
 • Laborationer.
 • Filmer
 • Läsa i fysikboken och svara på frågorna.

 

Vad som kommer att bedömas:

Det blir ett labprov, där du får en frågeställning som du ska besvara, genom att göra en serie försök och använda resultaten till att dra en slutsats. I labprovet bedöms huvudsakligen de fem första aspekterna i matrisen.

Det blir ett teoriprov där första delen ska lösas utan hjälpmedel. I andra delen får du använda din personliga tankekarta, som lämnas in tillsammans med provet. Den måste vara skriven av dig själv. I teoriprovet bedöms huvudsakligen de två sista aspekterna i matrisen.

Uppgifter

 • Sommarskola fysik krafter

 • Komplettering av fysik, behövs för godkänt

 • Omprov i fysik tisdag 31/5

 • Fy: Labprov 9/5

 • Fy: Prov om krafter 13/5

 • Fy: Prov om krafter 13/5

 • Fy: Labprov 12/5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Krafter

E
C
A
Planera undersökningar
Du kan genomföra undersökningar och ...
... bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
... formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
... formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Hur du laborerar. I undersökningar så använder du utrustningen på ett ...
... säkert och i huvudsak fungerande sätt.
... säkert och ändamålsenligt sätt.
... säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Hur väl du drar slutsatser vid laborationerna. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ...
... enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier
... utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
... välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet
Dina resonemang kring resultatens rimlighet är ...
... enkla, och du bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
... utvecklade, och du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
... i relation till möjliga felkällor är välutvecklade, och du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du gör ... dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram och skriftliga rapporter.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Begrepp, modeller & teorier
Du har ... kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att...
... grundläggande ... ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... goda ... förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... mycket goda ... förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Samband
Dina kunskaper om kraft, rörelse och mekanik. Du kan föra... resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på ...
... enkla och till viss del underbyggda ...enkelt identifierbara fysikaliska samband.
... utvecklade och relativt väl underbyggda ... förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
...välutvecklade och väl underbyggda ... komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: