Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 ht -17

Skapad 2017-08-29 10:28 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för matematik åk 3 höstterminen.
Grundskola 3 Matematik
Matematik är mer än att räkna, kanske till och med undvika att räkna så mycket som möjligt. Det handlar om att tänka logiskt, att se samband och strukturer, att vara kreativ samt att kunna kommunicera vad du vet.

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om grunderna i matematiken, matematiska begrepp och vilka olika strategier det finns för att lösa matematiska problem. Ibland kommer vi att arbeta tillsammans i grupp och då måste man kunna samarbeta, men oftast arbetar vi en och en med hjälp och stöd av varandra.

Under HT-17 ska du lära dig:
Taluppfattning och tals användning:

 • -  dela upp tal på olika sätt
 • -  visa naturliga tal på olika sätt
 • - matematikens historia
 • - positionssystemet
 • - tal i bråkform
 • - multiplikation och division (2-6,10)
 • - huvudräkning addition
 • - rimlighetsbedömning och överslagsräkning
 • - huvudräkning i subtraktion
 • - de fyra räknesätten
 • - addition med uppställning och växling
 • - subtraktion med uppställning och växling


Sannolikhet och statistik

 • - räkna med proportionella samband

Problemlösning:

 • - strategier vid problemlösning
 • - skriva en multiplikation eller division till bilden
 • - olika sätt att beskriva en matematisk händelse
 • - kunna förklara din lösning så att andra förstår

-kunna klockan analogt

 

Hur?

Du kommer att få genomgångar tillsammans med lärare. Du kommer att få arbeta praktiskt, skapa egna uppgifter, spela mattespel och arbeta i matematikboken. Du kommer att arbeta själv och tillsammans med andra. När vi talar matematik, om begrepp, problem och lösningar, så kommer du att få presentera dina egna tankegångar och förslag på lösningar inför dina klasskamrater. Vi upptäcker och uppmärksammar matematiken i vår vardag. 

Ibland måste du också arbeta med matematik där hemma. Genom läxorna i matte kan de där hemma se vilka färdigheter som du ska befästa. Att bli riktigt snabb och säker på t.ex. klockan, multiplikationstabellen, division, ekvationer eller lösa problemuppgifter gör att matematiken blir både lättare och roligare

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga i/att

 • - dela upp tal
 • - multiplikation och division 0-10
 • - kunna visa naturliga tal
 • - huvudräkning i addition och subtraktion
 • - skapa egna problemuppgifter
 • - undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök
 • - statistik, läsa och förklara tabeller och diagram
 • - klockan analogt
 • - rimlighetsbedömning och överslagsräkning
 • - matematiska likheter
 • - räkna med proportionella samband
 • - positionssystemet
 • - addition och subtraktion med uppställning och växling

Detta kommer att bedömas i din aktivitet under lektioner, muntliga samtal, läxförhör och diagnostiska prov.

 

LGR11

LGR11 står för "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011" och är ett styrdokument för oss. Där står syftet med undervisningen, det centrala innehållet som vi ska arbeta med och vilka kunskapskrav som finns för åk 3, 6 och 9.

Här under visar vi kunskapskraven för åk 3 i ämnet matematik.
 
      

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Öt/Fl/Mu matematik åk 3

Delvis förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper
Du kan ange siffrors talvärde i naturliga tal inom heltalsområdet 0-1000
Du kan dela upp tal i heltalsområdet 0-1000
Du kan dela upp helheter i delar och namnge dem som enkla bråk
Du kan addera och subtrahera med hjälp av huvudräkning inom heltalsområdet 0-20
Du kan använda skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion inom heltalsområdet 0-200
Du förstår hur de fyra räknesätten hänger ihop med varandra
Du kan multiplicera och dividera enkla uppgifter
Du beskriver och konstruerar enkla talföljder
Du kan uppskatta, jämföra och mäta längder med vanliga måttenheter (m, dm, cm, mm)
Du kan uppskatta, jämföra och läsa av vikt med vanliga måttenheter (kg, hg, g)
Du kan uppskatta, jämföra och mäta volym med vanliga måttenheter (l, dl)
Du kan uppskatta, jämföra och läsa av analog och digital tid
Du löser enkla matematiska problem, beskriver hur du gör och bedömer resultatets rimlighet
Du kan skriva räknehändelser med hjälp av matematiska symboler
Du kan tolka och skapa enkla tabeller och diagram
Du kan använda grundläggande geometriska begrepp
Du kan använda vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet
Du kan namnge, jämföra och beskriva de fyra geometriska figurerna; klot, kub, rätblock och pyramid
Du kan göra enkla förstoringar och förminskningar av geometriska figurer
Du förstår likhetstecknets betydelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: