Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 6 Ute

Skapad 2017-08-29 11:31 i Hovhultsskolan Uddevalla
En idrottsplanering som bygger på uteverksamhet såsom orientering, friidrott och kondition.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Detta är en planering som kommer innefatta 3 olika delar. Kondition och fysik, friidrott och orientering med kartkunskap.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Kommunikativ förmåga

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 Begreppsförståelse

 - utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

Metakognitiv förmåga

 

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

Under dessa veckor kommer vi att vara ute. Du kommer få prova att arbeta med kroppen och testa din styrka och uthållighet. Vi kommer gå igenom alla friidrottsgrenar som ingår i grundskolans idrottsutbildning. Vi kommer också prova att orientera tillsammans.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analysförmåga

- utveckla allsidiga rörelseförmågor och visa intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Kommunikativ förmåga

- utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.

 Begreppsförståelse

 - utveckla dina kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

Metakognitiv förmåga

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

 

Dokumentation

Inför varje del av dessa tre momenten kommer vi gå igenom vad det står i betygskriterierna. Du får tid på lektionerna att visa hur du klarar av detta.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: