Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digilär 8 Unit 2 Gaming

Skapad 2017-08-29 11:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsområde baserat på kapitlet Gaming i Digilär
Grundskola 8 Engelska
I det här arbetsområdet jobbar vi med tema "gaming" , läser texter och gör uppgifter i Digilär.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • läsa om, diskutera och reflektera kring temat "gaming/spel/spelbehov"
 • lära dig nya ord för att kunna beskriva detaljer, för att kunna diskutera
 • kunna skriva en egen text med anknytning till ämnet
 • kunna ord och uttryck som har med gaming/spelandet att göra

Arbetets innehåll

Läsning och lyssnande som övas genom själva kapitlet, genom hörövningarna samt genom extra läsning och olika quiz i övningen ”Links and laughs”.

Muntlig faktapresentation som övas i redovisningsövningar.

Muntlig friproduktion som övas i presentationsövningar, bildövningar eller diskussionsfrågor.

Skriftlig faktapresentation som övas i uppsatsövningar och genom instuderingsfrågorna.

Skriftlig fri presentation som övas i uppsatsövningar i kapitlen och under ”Extra material”.

Diskussion som övas i diskussions-, bild- och presentationsövningar.

Strategier som förutom i diskussioner och presentationer även övas i uppsatsövningar med stödfrågor och i muntliga synonymövningar.

Realia som övas dels i området med samma namn, men även i de ordinarie texterna som tar upp exempelvis kultur, historia och levnadsförhållanden i engelsktalande länder.

Förutom kunskapskraven övar eleven även på ordförråd och grammatik i kapitlen och i övningarna.

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer bedömning att ske utifrån de examinerande uppgifterna , dvs att skriva en egen text, en läsförståelse samt en hörövning. De uppgifter du skickar in via Digilär bedöms också.  

Grammatik delen kommer jag att bedöma extra: den här gången handlar det om oregelbundna verb.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Visad kunskap Gaming

Kunskapsmatris i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig produktion kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig produktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig produktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: