Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilt återbruk/lappteknik år 5 och fritt broderi.

Skapad 2017-08-29 11:54 i Husensjö skola Helsingborg
Återbruk Lapptekniker Broderi
Grundskola 5 Slöjd
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Lgr 11

Vi ska jobba med broderi, återbruk och lappteknik. Som slutprodukt skapar vi kudde. Du kommer att använda lappteknik till t.ex. en kudde eller en väska eller eget förslag. Du ska göra en färgskiss med lappar i olika storlek och form Sedan väljer du tyg (enfärgat eller mönstrat) och sedan använder du mallar till att rita upp dina lapprutor. Du kommer att sy med 1 cm sömsmån. Du kommer att lära dig var lämnar man öppning i din kudde och hur ska du sy ihop öppning med synål.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Vad ska bedömas

Jag kommer titta på hur du:

Formge:

 • Använder färg och form för att göra arbetet personligt
 • Har egna idéer till ditt arbete.

Framställa:

 • Hanterar verktyg och redskap på ett säker och ändamålsenligt sätt
 • Behärskar olika hantverkstekniker och metoder
 • Följer instruktioner

Välja och motivera:

 • Väljer lämpliga verktyg och redskap
 • Tänker på miljön under arbetets gång

Analysera, värdera och tolka:

 • Använder olika ord som är speciella för slöjd.
 • Värderar ditt arbete och ditt föremål

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar och gör olika val på lektionerna och under arbetets gång får du formativ feedback.
Vi tittar tillsammans på ditt färdiga arbete och din utvärdering.
Undervisning och arbetsformer

Vi kommer träna på:

Följa en arbetsbeskrivning/instruktion.  Olika tekniker och slöjdspecifika begrepp som hör till arbetet.  Vi ska tänka på miljön under arbetets gång, tex hur man lägger mönstret på tyget för att spara tyg, använda rester av andras skapande eller återanvända andra textila föremål tex kläder, men även miljön i klassrummet. Värdera och utvärdera ditt arbete muntligt/skriftligt, ev också andras arbete. 


Detta sker genom muntliga genomgångar/visningar/diskussioner enskilt och i grupp.
Det blir en del nytt men även lite repetition.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Martis textil år 5

--->
--->
--->
--->
Formge
Har idéer till ditt arbete
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidareutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Formge:
Använder färg och/eller form för att göra arbetet personligt
Använder inte färg och/eller form för att göra arbetet personligt
Kan ibland använda färg och form för att göra arbetet personligt
Använder ofta färg och form för att göra arbetet personligt
Använder färg och form för att göra arbetet personligt
Framställa:
Behärskar olika hantverkstekniker och metoder
Behöver mycket stöd i arbetet med de olika teknikerna och metoderna
Kan ibland välja rätt teknik/metod och behöver en del stöd i genomförandet
Kan ofta välja rätt teknik/metod och behöver ibland stöd i genomförandet
Väljer alltid rätt teknik/metod och genomför det på ett utmärkt sätt.
Framställa:
Hanterar verktyg och redskap på ett säker och ändamålsenligt sätt
Har svårt att hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Kan ibland hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Kan oftast hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Kan alltid hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Framställa:
Följer instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Välja och motivera:
Väljer lämpliga verktyg och redskap
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg och redskap
Kan ibland välja rätt verktyg och redskap
Kan oftast välja rätt verktyg och redskap
Väljer alltid rätt verktyg och redskap på ett utmärkt sätt.
Välja och motivera:
Tänker på miljön under arbetets gång
Har svårt/tänker inte på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Kan/tänker ibland på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Kan/tänker oftast på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Kan/tänker alltid på att använda material på ett miljömässigt sätt.
Analysera, värdera och tolka:
Använder olika ord som är speciella för slöjd.
Har svårt att förstå och använda olika "slöjd-ord"
Förstår och använder ett fåtal olika "slöjd-ord"
Förstår och använder några olika "slöjd-ord"
Förstår och använder ofta rätt ord vid rätt tillfälle
Analysera, värdera och tolka:
Värderar ditt arbete och ditt föremål
Behöver mycket stöd med att dokumentera/värdera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar/värderar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar/värderar sitt slöjdarbete.
Dokumenterar/värderar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: