Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten, algebra och funktioner

Skapad 2017-08-29 12:32 i Börje skola Uppsala
Favorit 6a Kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Vi ska arbeta med -de fyra räknesätten med heltal -mönster, ekvationer och olikheter -funktioner och grafer

Innehåll

 

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna grundsidorna enskilt eller tillsammans med klassen (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
    - De fyra räknesätten 
    - Funktioner och grafter
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
     - De fyra räknesätten
     - Ekvationer
     - Olikheter
     - Funktioner och grafer

- Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.

- Visar på samband mellan olika begrepp som funktioner och grafer.

Metoder

- Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning med heltal, och de fyra räknesätten.

- Använder acceptabla metoder för att lösa ekvationer.

- Ritar och avläser koordinatsystem och grafer. Tolkar och besvarar frågor utifrån koordinatsystem och grafer.

Resonemang

Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med de fyra räknesätten, Ekvationer, Olikheter och Funktioner och grafer.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med de fyra räknesätten, Ekvationer, Olikheter och Funktioner och grafer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris åk 6 Börje skola

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem: i de fyra räknesätten, ekvationer och heltal.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Begrepp
Jag använder och beskriver olika matematiska begrepp( t.ex. Addition: term+term=summa; jag adderar). Jag kan visar samband mellan dessa (t.ex. hur addition och subtraktion hör ihop).
Ej godtagbara kunskaper
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Metoder
Jag anpassar, väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgiften, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Metoder
Ritar och avläser koordinatsystem och grafer. Tolkar och besvarar frågor utifrån koordinatsystem och grafer.
Resonemang
Förmåga att förklara hur och varför du väljer en viss metod att lösa uppgifter.
Ställer eller besvarar ej frågor i ämnet matematik.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Kan med stöd motivera resonemang om sina lösningar och om svarets rimlighet.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för utvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för välutvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Ger flera förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Skriver svar utan att kontrollera så att uppgiften stämmer.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Förklarar lite om uppgiften skriftligt och/eller muntligt.
Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara det mesta om uppgiften skriftligt och muntligt.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara allt om uppgiften muntligt och skriftligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: