Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Torrtovning

Skapad 2017-08-29 12:54 i Börje skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Lär dig skapa två och tredimensionella bilder med ull!

Innehåll

Vi tittar på vad man kan göra inom torrtovning (bilder och 3d-föremål) och repeterar de kunskaper vi redan har inom området. Sedan skissar var och en på en bild som ska torrtovas. Ramen till bilden görs i träslöjden. Utmaningen blir att skapa dimension i bilden. Vi förstärker uttrycket med hjälp av medvetna val av färg. Broderi, pärlor är givetvis ett välkommet inslag om man så önskar. Målet är att alla ska ha torrtovat en varsin bild. Syftet är att vi ska ha fördjupat våra kunskaper inom tekniken tovning och övat på att arbeta efter bild/skiss. Vi ska även öva på att fånga idéer och förverkliga dem! Arbetsområdet avslutas med en skriftlig utvärdering av arbetsprocessen.

Centralt innehåll åk 4-6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser

Sl
Textilslöjd årskurs 6

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att BIDRA OCH UTVECKLA ideér från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har ännu inte nått målet att formge en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att framställa en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att använda verktygen och redskapen på ett säkert och i HUVUDSAK fungerande sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du har ännu inte nått målet att BIDRA TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på UTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på VÄLUTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Du har ännu inte nått målet att tolka din produkts uttryck med ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: