Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Spanska åk 9

Skapad 2017-08-29 13:21 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under varje tema ska vi arbeta med: -Läxförhör -Hörförståelse -Läsförståelse -Grammatik och ordföljd -Realia -Skriva och producera texter -Projekt

Innehåll

 

Innehåll åk 9

Glosor, Sme: Spanska 9an: https://quizlet.com/class/4011546/

 

Repetition åk 8 och grammatik 

 

Veckoplanering (från colores 9)

 

1 ¡Hola!
Moment/Läxa:
Hälsningsfraser, artighetsfraser, presentera någon

-----

Höstlov

-----

2 Tiempo libre
Ord för fritidsaktiviteter, datorord/uttryck. Perfekt och futurum. 
Läxa: Ordkunskap + mas textos

-----

Julov

-----

 

3 Viajar och länder i Latinamerika

Kläder, packa och planera inför en resa, ta in på hotel, beskriva resmål. Presens, gerundium, perfekt och futurum
Läxa: ordkunskap + más textos

-----

Sportlov

-----

4. El cine

Påsk Traditioner och realia

Filmgenrer och -termer, personbeskrivningar, favoriter/ -skådespelare. Berätta om en film. Direkt och indirekt objekt, gerundium.

 Läxa: ordkunskap + más textos

-----

Påsklov

-----

 

5. La historia latinoamericana

Historiska händelser, indiska ord, frågeord, argumentera åsikter. Presens, perfekt, preteritum, lite imperfekt.
Läxa: ordkunskap + más textos

-----

 


6. Arte y Literatura

Personbeskrivning, konst och litteratur, att läsa lättböcker på spanska. 

Läxa: ordkunskap + más textos

-----

 

7. Fiesta en Latinoamérica y España 

Fakta om den spansktalande länder. Högtider och traditioner.
Läxa: ordkunskap + más textos

-----

 

 

 

Projekt - Realia/ Film 

Uppgifter

 • Mi afición

 • Mi afición

 • Mi afición

 • PROV DÅTID V. 13

 • PROV DÅTID V.13

 • PROV V. 13 (torsdag)

 • Nuestro viaje

 • Prueba, hablar. Repetición

 • Nuestro viaje

 • Nuestro viaje

 • PROV REPETITION

Matriser

M2
Sme: Moderna språk matris

Når ej kunskapsmålen. Insats krävs.
E
C
A
LYSSNA
Du förstår ännu inte det väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
LÄSA
Du förstår ännu inte det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
TALA/SAMTALA
Du kan ännu inte uttrycka dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar.
Du uttrycker dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar. Du kan till viss del i tal anpassa språket till mottagare och efter situation.
SKRIVA
Du kan ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift Du kan ännu inte göra enstaka enkla förbättringar av din text.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar av din text, samt variera den.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan till viss del anpassa språket i din text till mottagare och efter situation.
STRATEGI
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av några olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
Du kan använda dig av flera olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.
REALIA
Du känner ännu inte till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du känner till några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har viss kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.
Du har kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: