Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/NO/ Tk Vatten åk 2 Ht 2017

Skapad 2017-08-29 13:55 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Ett ämnesövergripande tema för höstterminen i åk 2
Grundskola 2 Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
I detta tema ges du möjlighet att få överblick och se sammanhang. Du får använda din kreativitet och nyfikenhet när du provar dina idéer. Du lär dig "Miljöperspektiv", alltså hur människor kan förstöra eller vara rädd om vårt vatten.

Innehåll

Vad?

Du arbetar med att:

 • förklara vattnets kretslopp, vattnet omkring oss.
 • göra fältstudier - undersöka vattnet i bäcken (parken)
 • delta i experiment och dokumentera (hypotes, undersökning, slutsats)

                 *vattnets kretslopp                  
                 *försurning
                 *vattnets olika former
                 *ytspänning
                 *vattenfarkoster

 • lära dig fakta om fiskar och fiske
 • följa en arbetsgång  och skriva en egen faktatext
 • redovisa för grupp
 • lära dig vattnets olika former
 • lära dig likheter och olikheter mellan hav och sjö
 • peka ut världshaven
 • kunna skriva en fantasiberättelse med början, innehåll och slut
 • läsa upp din berättelse för andra

 

Hur?

Du gör enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

Du deltar aktivt i experiment och undersökningar.

Du dokumenterar löpande med text och bild.

Du använder faktaböcker, skönlitteratur, film, sång och rörelse.

Du lär, utforskar och arbetar både självständigt och tillsammans med andra.

Du tränar på att reflektera över din förmåga att klara uppgifterna (känna tillit till den egna förmågan)

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • utföra och redovisa dina uppgifter
 • samarbeta
 • använda ord och begrepp på rätt sätt
 • delta i diskussioner
 • lära tillsammans med andra

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: