👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 1-3

Skapad 2017-08-29 15:05 i Centrumskolan Munkedal
En planering om de tre världsreligionerna Kristendomen, Judendomen och Islam.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det kan vara gudar. Det kan vara något annat. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser, skrifter och berättelser inom kristendom, judendom och islam, om likheter och skillnader.

Innehåll

 Inledning:

Mellan v.35-39 kommer vi att arbeta med olika religioner såsom kristendom, judendom och islam.

 Undervisning/arbetssätt:

 

 • Du kommer att få vara med på genomgångar och diskussioner.
 • Du kommer att få läsa texter i par, grupp och i helklass.
 • Se på film.
 • Lyssna på berättelser.
 • Skriva ett faktahäfte med hjälp av en "6-fältare".

 

Konkreta  mål för eleverna:

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du:

 • Kunna namnge de heliga böckerna som finns i kristendomen, judendomen och islam.
 • Känna igen symbolerna som tillhör respektive religion.
 • Veta namnet på platsen dit man brukar gå för att utöva sin religion ex. islam-moské.
 • Kunna ge exempel på någon högtid och central berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
 • Kunna ge exempel på kristendomens roll i skolan förr i tiden.

 

Bedömning:

I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra ett litet skriftligt test som visar om du har nått målen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3