👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-17 Matematik år7 Kapitel 1

Skapad 2017-08-29 15:13 i Almåsskolan Mölndals Stad
Matematikgrunder: Tal med generell matris och "innehålls"matris
Grundskola 7 Matematik
Taluppfattning och tals användning.

Innehåll

Konkretiserande mål till dig som elev

Du skall :

 

 • förstå vad som menas med primtal och kunna förklara varför vissa tal är primtal
 •  använda dig av regler för delbarhet
 •  lösa problem genom att använda de fyra räknesätten
 •  använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 •  skriva stora och små tal i decimalform och i bråkform
 •  förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och skriva tal i utvecklad form
 •  ordna tal i storleksordning
 •  räkna med tal i bråkform
 •  multiplicera och dividera med 10, 100 osv
 •  använda dig av överslagsräkning och att avrunda tal

 

Undervisningen

 • föreläsningar/genomgångar
 • göra praktiska uppgifter
 • resonera  i mindre grupp och helklass
 • ha enskilt arbete
 • Diagnos vecka 41
 • Skriftligt prov vecka 43

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Syfte/ Förmågor du kommer utveckla

 • Problemlösning
 • Begrepp
 • Metod
 • Resonemang och kommunikation

 

 Diagnos

Diagnosen är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Bedömningsunderlag

 • Skriftligt prov
 • Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning.

Matriser

Ma
Diagnos kapitel1 HT-17

Metod och begrepp

Du behöver räna mera på
Du har visat att du kan
Räkna med negativa tal
Prioriteringsregelerna
Primtal
Bråkform /Blandad form
Multiplicera och dividera med 10 & 100
Multiplikation/Division med tal mindre än ett
Avrunda tal

Ma
HT-17 Matematik år7 Kapitel 1

Skriftligt prov och redovisningar

F
E
C
A
Problemlösning
Du behöver träna mer på att tolka och lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till.
Begrepp
Du behöver träna mer på matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i nya situationer.
Metod
Du behöver träna mer på matematiska metoder.
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa uträkningar och problem.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa uträkningar och problemen.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa uträkningar och problemen.
Resonemang
Du behöver träna mer på att föra ett matematiskt resonemang.
Du kan förklara på ett ganska bra sätt hur du gör dina uträkningar, du använder symboler och numeriska uttryck som passar ganska bra ihop med uträkningarna.
Du kan förklara på ett bra sätt hur du gör dina uträkningar, du använder symboler och numeriska uttryck som passar bra ihop med uträkningarna.
Du kan förklara på ett mycket bra sätt hur du gör dina uträkningar, du använder symboler och numeriska uttryck som passar mycket bra ihop med uträkningarna.
Kommunikation
Du behöver träna mer på att redogöra för dina uträkningar .
Dina redovisningar är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Dina redovisningar är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter