Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i år 2

Skapad 2017-08-29 15:23 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Engelska

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift .

Centralt innehåll

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Enkla meddelanden, instruktioner och beskrivningar.
Olika former av enkla samtal och dialoger.
Sånger, ramsor, dikter, sagor och dramatiseringar.
Ord och fraser i närmiljön.

Viktiga begrepp

Enkla meningar, instruktioner och frågor.
T ex färger, räkneord, kläder, djur, kroppsdelar, familjeord, väderord, möbler, mat, sporter och leksaker.

Konkretisering av målen

 • förstå mycket enkla instruktioner, vanliga ord och meningar
 • uttrycka dig med enkla fraser och bekanta ord
 • läsa enkla ord
 • sjunga med i enkla sånger
 • följa med i handlingen i enkla filmer.

Arbetssätt

Elevens intresse och nyfikenhet för språket ska väckas på ett lekfullt sätt med elevens intressen och förkunskaper som utgångspunkt. Detta sker via genomgångar i gruppen där nya ord, enkla instruktioner och frågor presenteras muntligt och skriftligt. Eleven får lyssna på talad engelska, se filmer och träna på att förstå och själv uttala ord och enkla fraser. Vi tränar även med hjälp av ramsor, sånger och böcker.

Bedömning

Eleverna får visa vad de lärt sig genom att på olika sätt uttrycka sig i tal och skrift, svara på frågor, följa instruktioner och aktivt delta i ramsor och sånger.

Tid

30 minuter i veckan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: