Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A kapitel 1-3

Skapad 2017-08-29 16:30 i Aspen Montessori Grundskolor
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-3 samt problemlösning
Grundskola 4 Matematik
Nedan följer målen, undervisning och bedömning för taluppfattning, addition och subtraktion samt geometri. För höstens första arbetsområden.

Innehåll

Mål för eleven:

TALUPPFATTNING:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområde 0-1000
 • Förstå vårt talsystem
 • Kunna ordna tal efter storlek
 • Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Veta hur likhetstecknet används
 • Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • Kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning

GEOMETRI: 

 • Känna till hur man mätte förr
 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar/gruppsamtal i mindre grupper. Vi diskuterar problemlösningsstrategier och räknar tillsammans utvalda uppgifter samt tar upp nya matematiska ord och begrepp mm.
 • Praktiska övningar genom bland annat olika montessorimaterial mm.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A. 
 • Par- eller gruppuppgifter.
 • Färdighetsträning i skolan och som matteläxa(multiplikation).
 • Diagnoser till varje kapitel. Resultatet på diagnosen styr elevens fortsatte arbete med blå eller röda uppgifter i boken.
 • Matteprov på kapitel 1-3.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga/skriftliga arbete vid problemlösning där du arbetar enskilt/ par och till sist hela klassen.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Dina resultat på diagnoser och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: