Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Matte - Kapitel 1 - Tal

Skapad 2017-08-29 17:01 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Huvudmålet med kapitlet “TAL” är att utveckla talområdet genom att arbeta med negativa tal och kvadratrötter. I vardagen möter ni små och stora tal i olika situationer. Till exempel kan upplösningen på en mobiltelefons kamera anges i megapixlar, minnet i telefonen i gigabyte och tjockleken på mobiltelefonen i millimeter. Ni kommer att få arbeta med potenser och potensräkning. Syftet är att ni ska kunna använda potenser för att underlätta beräkningar med små och stora tal. Att skriva tal i grundpotensform är bl.a. viktigt för att på ett enkelt sätt ange ett svar med korrekt antal gällande siffror.

Innehåll

Syfte

Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga. Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.

Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan.

Utveckla din förmåga att formulera och lösa problem.

Utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder.

Utveckla din förmåga att föra och följa matematiska resonemang.

Genomförande

Under detta arbetsområde använder vi oss av följande arbetssätt:

  • Lärarledda genomgångar/diskussioner
  • Gruppuppgifter
  • Problemlösning
  • Självständigt arbete i Prio matematik 8 kap.1
  • Övningsblad
  • Nomp

Bedömning

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

Förståelse av begrepp

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

Beräkningsförmåga

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

Resonemang och kommunikationsförmåga

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

 

PROV UNDER VECKA 41
Två mindre prov: ett på E nivå, ett på högre nivå.
Ni kommer alla behöva göra båda proven.  

Uppgifter

Matriser

Ma
Åk 8 - Kapitel 1 - Tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem vilket du visar i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Metod
Du använder någon metod för att lösa enklare uppgifter med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder för att lösa uppgifter med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för olika uppgifter med ett mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara en lösning med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor motivera en lösning med hjälp av ett relativt väl anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor förklara en lösning på ett effektivt sätt med hjälp av ett anpassat matematiskt språk.
Problemlösning
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa enklare problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder anpassade metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: