Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitaltskapande

Skapad 2017-08-29 20:15 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 6 Musik
Ni skall i grupp skapa en låt med text och sång i programmet Garageband.

Innehåll

Pedagogisk planering

Ämne: Musik

År: 6

Arbetsområde: Skapa musik i grupp.

 

Syfte

 · Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

 

Innehåll

 – Sång och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska

   uttryck.

– Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

– Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

– Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

– Vers, refräng och ackord m.fl. som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

– Musiksymboler ackordbeteckningar.

 

Konkretisering av mål

 När vi arbetar med detta skall ni kunna använda er av:

· Appen Garageband på en iPad

· Ni skall med hjälp av erat gehör hitta musikaliska mönster som passar ihop.

· Ni skall prova er fram med hjälp av improvisation av olika rytmer, melodier eller ackord kunna hitta fram till en låt som passar till det skapande ni gör.

· Använd de funktioner som finns i appen

· Använd vers, refräng och andra musikaliska byggstenar som vi skall gå igenom i teorin. 

 

Arbetssätt

 · Ni kommer att jobba i grupper om 4-5 personer.

· Ni får själva i gruppen lägga upp en planering som ni följer. (Den gör ni varje lektion).

· Ni övar in låten för att kunna redovisa den om ni inte vill spela in sången på iPaden.

· Ni kommer att ha tillgång till 1  iPad per grupp 

· Pedagogen kommer att finnas till som handledare men det är ni som bestämmer hur låten skall bli.

 

Dokumentation

 · Ni redovisar genom att spela upp er låt från iPaden som de övriga eleverna får höra.

· Utvärdera sedan arbetsområdet och få feedback från pedagogen.

· Ni lämnar in er planering och ljudfilen

Matriser

Mu
Musik år 6 Skapnde Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SJUNGA
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och kan följa rytmen och hålla tonhöjden.
Du sjunger så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs. Du spelar med god tajming och passande karaktär.
SKAPA, GESTALTA OCH KOMMUNICERA
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Utifrån enkla musikaliska mönster deltar du i att skapa kompositioner, Du deltar i att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Utifrån enkla musikaliska mönster bidrar du till att skapa kompositioner som har en fungerande form. Du bidrar till att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Utifrån enkla musikaliska mönster skapar du kompositioner som har en fungerande form. Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: