Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild skolår 1-3

Skapad 2017-08-29 20:18 i Elinebergsskolan Helsingborg
Bildundervisningens innehåll i skolår 1-3.
Grundskola 1 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Här skriver du arbetsområdets namn

Detta kommer vi att göra i ämnet bild i skolår ett, två och tre.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • skapa och tolka bilder.
 • vara kreativ och ta egna initiativ.
 • kommunicera med bild.
 • använda sig av bilder vid presentationer.

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att skapa teckningar, målningar, modeller och konstruktioner.

Hur?

Vi kommer att: - använda olika verktyg när vi tecknar, målar, modellerar, konstruerar och fotograferar. - använda olika material och lära oss hur vi kan använda dem när vi skapar. - prata om hur man bygger upp en bild på ett bra sätt. - titta, tolka och diskutera olika sorters bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: