Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utegruppens Onsdags tema

Skapad 2017-08-29 20:57 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Knyttebos utegrupp arbetar varje onsdag med ett tema som bygger vidare på Mulles ämnen. Detta gör vi för att ge barnen mer kunskap och utmaningar kring de ämnen de lärt sig tidigare år på förskolan.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen i  Utegruppen  har tidigare år deltagit i förskolans Mulle, Knytte och Knopp verksamhet och är väl förtrogna med dess material och upplägg. Vi ser ett stort intresse och en kunskapsiver hos dessa barn att få lära mer.

 

MÅL

Vi vill erbjuda barnen mer kunskap och fler utmaningar kring de ämnen som tidigare erbjudits.

METOD-GENOMFÖRANDE

Vi tar till vara barnens tidigare erfarenheter och kunskaper samt erbjuder material med mer ingående och utmanande ämnen varje vecka,så som tex bilder och texter som mer i detalj beskriver varje ämne. Barnen får också använda sig av luppar,förstoringsglas och håvar för att närmare kunna undersöka och studera växter och småkryp. Vi letar tillsammans med barnen efter mer fakta på vår IPad.

DOKUMENTATION 

Vi dokumenterar genom att fota,filma ch anteckna barnens tankar,kunskaper och idéer.

 

UPPFÖLjNING-UTVÄRDERING 

Tillsamans med barnen reflekterar vi varje vecka över vad vi sett,hört,upplevt och lärt oss. Vi tittar på bilder/ filmer och gör en återkoppling till vad vi arbetat med.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: