Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter årskurs 6 ht 17

Skapad 2017-08-29 21:26 i Alsike skola Knivsta
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med återberättande texter.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • kunna bedöma din egen och andras texter samt göra korrigeringar efter "feedforward".
 • kunna berätta om de språkliga drag en återberättande text har.
 • skriva och organisera en återberättande text.
 • kunna använda rätt tempus, variera verben och bygga ut meningar.
 • läsa och förstå en återberättande text.

 

 

 

 Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.

I slutet av området ska vi skriva en egen återberättande text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande texter årskurs år 6

Återberättande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll
Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Innehåll
Handling
Händelser räknas upp i kronologisk ordning och beskrivs något.
Händelser återges i kronologisk ordning och beskrivs på ett relativt väl sätt.
Händelser återges i kronologisk ordning och beskrivs på ett utvecklat sätt.
Struktur
Hädelseförlopp
Textens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom t.ex. en relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom t.ex. en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Struktur
Sambandsord
Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men, så .
Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Språklig variation
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat.
Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Språk
Grundläggande regler och språkriktighet
Meningsbyggnaden används med viss säkerhet.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Språk
Tempusanvändning
Tempus används med viss säkerhet.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skrivregler
Stavning
Stavfel finns men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Få eller inga stavfel finns.
Skrivregler
Stor bokstav och skiljetecken
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: