Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy 5

Skapad 2017-08-30 08:23 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Engelska
Genom läromdelet Happy kommer vi att arbeta med följande områden under läsåret: Homes, Fashion, London, Movies, Christmas, Ireland, Space, New York, Communication, Music, Festivals och Christmas. För varje område kommer vi att lyssna på och läsa texter med varierande svårighetsgrad. För att träna läsförståelsen kommer vi att arbeta kring innehållet i texten på olika sätt. Vi kommer att vidare utveckla vårt ordförråd genom olika övningar i workbook, glosläxor och genom andra forum. Vi kommer även att gå igenom grunderna inom grammatik. Mycket av arbetet kommer att ske i grupp eller i par eftersom den muntliga kommunikationen är central.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområden

Unit 1, Homes: här ska du arbeta med beskrivning av ditt eget hem och andras.
Unit 2, Fashion: här får du arbeta med olika uttryck som handlar om dina och andras kläder.
Unit 3, London: handlar om staden London och vi får följa med på en resa genom London och de sevärdheter som finns där. Du får också prova på att ge färdbeskrivningar.
Unit 4, Movies: handlar om filmer och att göra film.
Unit 5, Irland: handlar om Irland och Dublin.                                                                                                        
Unit 6, Space: handlar om rymden. Vi får även lära oss vad våra olika stjärntecken heter på engelska. 
Unit 7 New York: här får vi resa till New York.
Unit 8 Communication: här får du lära dig engelska ord som handlar om kommunikation, med datorn, sms, webkamera.
Unit 9 Music: detta avsnitt har musik som tema.
Unit 10 Festivals: här gör vi nerslag i olika sorters festivaler.
Unit 11 Christmas: jul, i detta avsnitt kommer vi att jobba med julord.

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa - reception

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Bedömning

Du bedöms utifrån följande:

 • Du ska på engelska kortfattat kunna beskriva vardagliga situationer.
 • Du ska sträva efter att använda engelskt tal så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Du ska känna dig säker när du ska använda enkla grammatiska regler. 
 • Du ska känna till engelska fraser så att du kan bli förstådd om du ska göra inköp i t.ex. en affär.
 • Du ska kunna läsa en text på engelska (utifrån en åldersrelaterad nivå)  och därefter återberätta den.
 • Du ska kunna läsa och förstå enkla instruktioner.
 • Bedömningen kommer att ske muntligt och skriftligt genom textproduktion, glosförhör samt mini-prov på utvalda delar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: