Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2017-08-30 09:06 i Trönö skola Söderhamn
Reklam finns överallt omkring oss, på TV, i tidningar, på nätet, i brevlådan, ja överallt. I denna pedagogiska planering dyker vi ned i reklamens värld.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Bild
Reklam finns överallt omkring oss, på TV, i tidningar, på nätet, i brevlådan, ja överallt! I denna pedagogiska planering dyker vi ned i reklamens värld. Vem riktar sig reklamen till? Vad vill reklamen få oss intresserade av? Sätt på dig de kritiska glasögonen så ska vi bege oss in i reklamens värld för stämmer all reklam eller?

Innehåll

Syfte

Du ska;
¤ lära dig om hur reklambilder är utformade och vilka budskap de förmedlar.

¤ lära dig om hur bildbudskap utformas i olika medier.
¤ diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap
¤ använda dina kunskaper om olika typer av bilder i ditt egna bildskapande.

Centralt innehåll

Undervisning/Elevinflytande

Du kommer att få titta på reklam och analysera hur reklamen är utformad, vem reklamen vänder sig till, vad reklamen säljer och om reklamen är trovärdig. Du kommer även att få jämföra reklam, har reklamen ändrat sig över tiden, ser vi samma reklam året runt?
Och så kommer du att få göra en egen valfri reklambild.

 

Kunskapskrav/Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån;
¤ hur du deltar i diskussionerna om reklam.
¤ hur du resonerar kring jämförelser av reklam.
¤ hur du framställer din egen reklambild, hur processen går, hur den är anpassad till  
   syftet och hur budskapet framgår. 

 Du visar att du kan och förstår;
¤ genom att delta aktivt i diskussioner och resonemang om reklam.
¤ genom framställan av din reklambild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh Bl
Pedagogisk planeringsmall

Reklam (du bedöms i förhållande till din ålder och årskurs).

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa/skapa bilder
Du framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: