Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstå och använda tal för klass 6

Skapad 2017-08-30 09:44 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 6 Matematik
I boken förstå och använda tal finns diagnoser som man kan utgå från för de olika klasserna i grundskolan. Vi använder dessa diagnoser för att se vad vi kan och vad vi behöver träna på. Med hjälp av diagnoserna bockar vi av i matrisen allt eftersom vi har nått våra kunskapsmål.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Förstå och använda tal 6

Räkneord och antal
1. Uppräkning med stora tal. Använda positionssystemet för att lägga till med 1 till nästa hundratal. Exempel: 23 799 km och kör 1 km till.
2. Fortsätt talmönstret. Nedåträkning med tio i taget. Hundratals-övergång Exempel: 1215,1205,1195
3. Fortsätt talmönstret. Uppåt med decimaler, förbi en hel. Exempel: 0,3 0,6 0,9 1,2
Positionssystemet
4. Användning av positions-systemet. Ta bort 100. Tusentals-övergång. Exempel: Lisa har 1914 kr, hon ger 100 kr till Johanna. Hur mycket har Lisa sen?
5. Tal på tallinje 0-10 000 Exempel: Ungefär vad pekar pilen på?
Tal i bråkform
6. Bråk som del av mängd. Exempel: Finns 12 hjärtan. Ringa in 1/3 av hjärtana.
7. Samband mellan ett tal i bråkform och del av figur. Exempel: Du ser en figur. Måla 1/4 av figuren.
8. Vilket bråktal är störst. Exempel: 4/6, 4/7, 5/6
Tal i bråkform
9. Storlek på tal i bråkform på tallinje. Exempel: Markera 1/8 och 3/5 på tallinjen.
10. Tal i bråkform på linje. 1/8 är hälften av 1/4. Exempel: Du går en sträcka. Sätt ett kryss när du har gått 2/8 vägen.
Tal i decimalform
11. Positioner för decimaler, samband längdenheter. Exempel: Skriv 7 meter och 6 mm som meter.
12. Sambandet tal i decimalform och del av helhet i en delvis skuggad figur. Exempel: Hur stor del av rektangeln är skuggad? Ringa in rätt decimalform.
13. Tal decimalform på tallinje. Exempel: Markera 0,30 0,03 0,7 på en tallinje som är från 0 - 1
Tal i decimalform
14. Storleksordna (ringa in största decimaltalet). Exempel: Vilket tal är störst? 4,09 eller 4,3
15. Storleksordna (ringa in största decimaltalet). Exempel: Vilket tal är störst? 4,09 eller 4,3
Tal i bråkform, decimalform och procentform
16. Grundläggande förståelse för procent. Vad 100 % menas av totala mängden. Exempel: Om jag har 120kr och ger 100% till min mamma, hur mycket pengar har jag då kvar?
17. Procent. Hälften. Exempel: Om jag blandar 3 dl mjöl och 3 dl mjölk i en skål. Häller sedan hälften av smeten i en annan skål, hur stor del är då mjöl i den nya skålen?
Multiplikation och division, olika representationer
18. Sambandet mellan räknehändelse och ett uttryck. Välja lämplig metod. Exempel: Per köper 4 pennor för 18 kr styck. Hur kan han räkna ut det? 4x20 ta bort 8 eller 4x20 ta bort 2
19. Formulera rimligt uttryck till ett givet svar. Exempel: Pelle löser en uppgift och får svaret 4, med 2 rest. Hur kan uppgiften se ut?
20. Proportionalitet i ett praktiskt sammanhang. Exempel: Mohammed lägger 4 stenar på rad, raden är 80 cm lång. hur lång blir raden om han istället använder 6 stenar?
Huvudräkning
21. Multiplikation Exempel: 7 x 8 =
22. Subtraktion Exempel: 120 - 80 =
23. Addition med tal i decimalform. Exempel: 0,7 + 0,5
Huvudräkning
24. Multiplikation Exempel: 40 x 60 =
25. Division Exempel: 180 / 30 =
26. Subtraktion med två tvåsiffriga tal. Exempel: 56 - 14 =
Huvudräkning
27. Addition med två tvåsiffriga tal. Exempel: 33 + 78 =
28. Multiplikation, ett tvåsiffrigt och ett ensiffrigt tal. Exempel: 43 x 3
29. Hälften. Halvera i huvudet. Exempel: Hälften av 78
Huvudräkning
30. Division, ett tvåsiffrigt tal dividerat med ett ensiffrigt i huvudet. Exempel: 68 / 4 =
Skriftlig beräkning
31. Addition med tiotalsövergång. Exempel: 57 + 168 =
32. Subtraktion med växling. Exempel: 671 - 182 =
33. Addition med tal i decimalform med olika antal decimaler. Exempel: 2,8 + 0,18 =
Skriftlig beräkning
34. Subtraktion med enkla bråk. Exempel: 6/8 - 2/4 =
35. Multiplikation, ett tvåsiffrigt tal och ett ensiffrigt tal. Exempel: 48 x 4 =
36. Skriftlig division. Exempel: 212 / 6 =
Skriftlig beräkning
37. Multiplikation, med ett ensiffrigt tal och ett tal med en decimal. Exempel: 3,2 x 4 =
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: