👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Atomer, joner, PS Åk 9 Ht-17

Skapad 2017-08-30 10:51 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Varför är periodiska systemet så otroligt smart? Varför reagerar vissa ämnen gärna med varandra medan andra inte reagerar alls? Nu ska ni fördjupa er i varför det sker kemiska reaktioner och hur atomer binds till varandra. Ni ska lära er mer om atomer, joner och molekyler samt det periodiska systemets uppbyggnad.

Innehåll

Mål

Målet med avsnittet är att förstå hur det periodiska systemet är uppbyggt, drivkrafterna bakom kemiska reaktioner och hur man beskriver en kemisk reaktion.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med

 • Atomens delar och förstå hur en atoms byggnad påverkar atomens egenskaper

 • Hur positiva och negativa joner samt jonföreningar(salter) bildas

 • Hur det periodiska systemet är uppbyggt och vad man kan utläsa ur det.Kort historik (Mendelejev, Rutherford, Thomson, Bohr)

 • Centrala begrepp som grupp, period, valenselektroner, ädelgasstruktur, atomnummer, masstal mm.

 • Hur elektronparbindningar (kovalenta bindningar) och molekyler bildas.

 • Hur metallatomer hålls samman

 • Analys av några positiva resp. negativa joner för att på så sätt identifiera några okända salter.

 • Enkla kemiska beräkningar

 • Atomens delar och hur en atoms byggnad påverkar atomens egenskaper

 • Varför vatten kan lösa salter och en del andra ämnen

 • Om vi hinner: Kort om krafter mellan molekyler

 • Om vi hinner : Analys av några positiva resp. negativa joner för att på så sätt identifiera några okända salter.

 • Användning av ett naturvetenskapligt språk

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med teoretiska genomgångar, filmer, eget arbete och laborativt arbete.

Teorin redovisar du dels muntligt vid diskussioner och samtal, dels skriftligt i olika inlämningsuppgifter samt en avslutande rapport.

Ditt deltagande under de gemensamma diskussionerna, dina inlämningsuppgifter och din rapport är underlaget för min bedömning av dina kunskaper.

 


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
NF Kunskapstabell Kemi 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 2
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Aspekt 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Aspekt 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 10
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.