Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bli en medveten konsument -20

Skapad 2017-08-30 11:11 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer att inleda denna termin med att arbeta med området: "Att bli en medveten konsument". Detta område innefattar vardaglig konsumtion i förhållande till ekonomi och miljö, privatekonomi och konsumentskydd.

Innehåll

Syftet

Målet med arbetsområdet är att ni ska få kunskap om privatekonomi och konsumentskydd. 

 

Hem- och konsumentkunskap åk 9 VT 20

 

Arbetsområde: Att bli en medveten konsument

 1.Introduktion                                                                       

Hygien, disk, livsmedelshantering och redskap

Genomgång planering, unikum, material, Ipads samt personlig information.

Tillagning: Muffins

 

2.Privatekonomi

Budget, kassabok, hållbara köp, sparformer.

Läxa: Läs och förstå s. 114-119 i HK boken.

 

3.Privatekonomi

Lån, skuldfällan, kronofogden, försäkringar.

Läxa: Läs och förstå s. 120-123 i HK boken.

 

4.Konsumentskydd

Rättigheter och skyldigheter som konsument, konsumentlagar och reklamation, lagen om häleri.

Läxa: Läs och förstå s. 133-146 i HK boken.

 

5.Studiebesök banken

Att bygga en hållbar privatekonomi.

 

6. Genomgång av bedömningsuppgift ”Att flytta hemifrån”

7. Arbeta med uppgift

8. Arbeta med uppgift

9. Arbeta med uppgift. Uppgiften ska lämnas in via uppgifter i Unikum innan nästa lektion

 


Kunskapskrav och bedömning

Under de fem första lektionerna kommer vi att ha genomgångar, filmer, övningar och tid för diskussion om området. Under sjätte lektionstillfället kommer ni även få starta med uppgiften "Att flytta hemifrån", denna uppgift kommer ni sedan att bli bedömda i. Till hjälp i ert arbete med uppgiften kommer ni ha tillgång till en lärandematris som finns på klassens lärlogg. 

Arbetet lämnas in på utsatt tid via uppgifter här i unikum. Bedömningen visas i den övergripande matrisen i ämnet. 

 

Lycka till!
Ann-Sofie och Elin

Uppgifter

 • Flytta hemifrån

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Lärandematris för uppgiften "Att flytta hemifrån"

Boende

 • Hkk  E 9   Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Plats (1)
Jag har en beskrivning av bostadens område och en motivering av mitt val av område.
Jag beskriver hur valet av bostadens område påverkar min ekonomi.
Hyresrätt/ Bostadsrätt (2)
Jag har en beskrivning av skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt. Jag har en motivering om valet av bostadsform.
Jag har en utvecklad motivering om hur valet av bostadsform kan påverka min privatekonomi.
Jag har en utvecklad motivering om valet, utifrån min privatekonomi idag och på längre sikt.
Ta bolån (3)
Jag beskriver vad banken kräver för att bevilja ett bostadslån. Jag nämner de kostander som är kopplade till ett bostadslån.
Jag beskriver de kostnaderna som är kopplade till ett bostadslån och dess betydelse.
Jag beskriver olika faktorer som kan förändra de kostader som är kopplade till bostadslånet.

Budget

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budget (1)
Jag utformar en budget med Inkomster, fasta och rörliga utgifter.
I min budget är viktiga poster med och är rimliga.
Inkomster, fasta utgifter, rörliga utgifter (2)
Jag förklarar skillnaden mellan inkomster, fasta och rörliga utgifter.
Jag för ett resonemang om hur man kan påverka/förändra respektive kategori.
Sparande (3)
Jag förklarar skillnaden mellan buffert och målsparande.
Jag för ett resonemang om hur du kan spara ihop ett buffert och målsparande.
Jag resonerar om målsparandets konsekvenser idag och på längre sikt ur flera perspektiv.
Betala räkningar (4)
Jag visar vilka kostnader som tillkommer.
Jag beskriver vad en betalningsanmärkning innebär och dess konsekvenser.

Inköp till lägenheten

 • Hkk  E 9   Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KappAhl (1)
Jag beskriver ett köpbevis funktion.
Jag beskriver skillnaden mellan öppet köp och bytesrätt.
Mobil (2)
A) Jag förklarar vad jag kan kräva.
A) Jag beskriver ägarens skyldigheter vid användandet av en vara om rättigheterna ska kunna brukas. B) Jag beskriver vad reklamation, garanti och försäkring innebär.
B)Jag resonerar om när det är möjligt att använda reklamationsrätten och inte.
Internet (3)
Jag beskriver en nackdel respektive fördel för oss privatpersoner.
Jag beskriver tre nackdelar respektive fördelar för oss privatpersoner.
Jag för ett resonemang om internetthandelns konsekvenser för samhället.
Avtal (4)
Jag beskriver ett avtals betydelse.
Jag för ett resonemang om skillnaden mellan ett muntligt och skriftligt avtal.
Cykel (5)
Jag beskriver vilken lag som gäller. Jag förklarar om prishöjningen är regelrätt eller ej.
Jag beskriver hur överenskommelse om pris kan gå till samt hur priset ev kan förändras.
Begagnad moped (6)
Jag beskriver vilken lag som gäller samt förklarar köparens skyldigheter.
Jag för ett resonemang om när det kan vara intressant att gå vidare med ett fall till tingsrätten.
Marknad (7)
Jag beskriver köparens skyldigheter vid köp av varor från privatpersoner, marknader mm.
Jag beskriver ev konsekvenser av att köpa stulna varor.
Konsumentskydd (8)
Jag för ett resonemang utifrån två exempel.
Jag för ett utvecklat resonemang utifrån två exempel.
Jag för ett välutvecklat resonemang utifrån tre exempel.
Försäkring (4)
Jag beskriver försäkringens funktion.
Jag ger exempel där en hemförsäkring kan komma till användning.
Jag beskriver hur jag kan ta reda på vad en försäkring täcker samt för ett resonemang om varför det är viktigt att veta detta i ett längre perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: