👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7: Ö-projektet och boken Kenzukes Rike

Skapad 2017-08-30 12:45 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser boken Kenzukes Rike som handlar om en pojke som hamnar på en öde (?) ö. Parallellt med detta samtalar vi om andra verk på samma tema. Dessutom får ni själva föreställa er att ni hamnar på en öde ö och kommer få uppdrag av mig kopplade till detta.
Grundskola 7 Svenska
Vi läser boken Kenzukes Rike som handlar om en pojke som hamnar på en öde (?) ö. Parallellt med detta undersöker vi andra verk på samma tema. Dessutom får ni själva föreställa er att ni hamnar på en öde ö och kommer få uppdrag av oss kopplade till detta.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst. Genom att dessutom skriva om det du själv tänker och det vi tagit upp i undervisningen t.ex under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter. Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.  

I grupparbetet tränar du på samarbete och får dessutom lära känna dina nya klasskamrater.

Undervisningen

 • Läsning enligt lässchema
 • Boksamtal i smågrupper och helklass varje tisdag
 • Enskild reflektion i form av en skriftlig uppgift när boken är utläst
 • Grupparbete där ni föreställer er att ni hamnat på en öde ö
 • Utdrag ur böcker och filmer på temat
 • Skriva egen berättelse "När jag hamnade på en öde ö"

Bedömning

Vi kommer bedöma din avslutande, skriftliga reflektion av boken samt skrivuppgiften kopplad till Flugornas Herre enligt matrisen.

Vi kommer dessutom lyssna på er individuellt när ni läser högt för mig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk 7: Kensukes Rike

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av bokens innehåll visar du att du förstått bokens innehåll
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll visar du att du förstått och kan reflektera över boken.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll visar du att du har förstått och kan reflektera över boken.
Reflektion
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över det du läst.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till boken.
Läsflyt
Du kan läsa skönlitteratur med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Berättande text - När jag hamnade på en öde ö
Språk
Din berättande text har en viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din berättande text har en relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din berättande text har en god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Berättande text - När jag hamnade på en öde ö
Berättarteknik
Din berättande text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din berättande text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Din berättande text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.