👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Right on F-2

Skapad 2017-08-30 13:23 i Vågbroskolan Söderhamn
Grundskola F – 3 Engelska
I årskurs 1 kommer vi arbeta med olika temaområden utifrån materialet Right on F-2. I varje tema kommer vi genom varierade uppgifter lära oss ord, sånger och fraser som används i naturliga samtals situationer.

Innehåll

 

Det här ska vi lära oss:

 • Lära oss enkla sånger, ramsor och lekar.
 • Härma och säga efter engelskt tal.
 • Presentera sig själv med enkla fraser.
 • Använda enkla fraser i dialog med andra.
 • Förstå enkla ord och fraser. 

 

Så här ska vi jobba:

Vi kommer att lära oss det här genom:

 • Sånger
 • Lyssna
 • Tala
 • Lekar
 • ordinlärning
 • Film; Pick a colour, Kids English zone

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Delta i sånger, lekar och ramsor.
 • Använda enkla fraser som att presentera dig själv, hur gammal man är, färger, kläder och familj.
 • Förstå enkla ord och fraser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Right F-2

Elevmatris

Godtagbara
Mer än godtagbara
Förstå/tolka (lyssna)
Jag förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. -Sit down. -My name is. - He´s /she´s wearing.... -My favourite colour is....
Jag kan förstå helheten i tex en dialog, instruktion eller en berättelse om det handlar om saker som är välbekanta.
Förstå/Tolka (Läsa)
Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar med bildstöd.
Jag kan läsa och förstå enkla texter om det handlar om något välbekant ämne tex om familjen och fritidsintressen.
Prata med andra
Jag kan prata delta i samtal genom att besvara/ställa frågor inom välbekanta ämnen. - What is your name? - My name is..... - Where do you live....
Jag kan delta i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Jag inleder,ställer - och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Tala
Jag kan använda enkla fraser och meningar så att andra förstår. My name is.... I like..... My favourite colour is.....
Jag kan använda en rad fraser och meningar inom välbekanta områden för att berätta, presentera eller beskriva.