Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7, ht/vt 2019-2020

Skapad 2017-08-30 13:32 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Läromedel som används: Chez nous text- och övningsbok.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Välkommen till undervisningen i spanska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på spanska (dator och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Nedan kan du se vilka moment som är tänkta att ingå i årskurs 7. Läromedel som används: Gracias

Innehåll

Innehåll - läxplanering

En detaljerad information av lektionsplaneringar och läxor vecka för vecka finner du som en länk i läxkalendern. Har du frågor och funderingar kontakta: maria.akesson@vaxholm.se 

Moment som ingår i årskurs 7

Hälsningsfraser, tala om vad man heter

Köpa glass och läsk

Heter/ålder/syskon/gillar

Realia: Latinamerika 

Realia: Spanien, julen i Spanien 

Husdjur, klassrumsfraser 

Berätta om sig och sin familj, släktord 

Färger, vänster, höger, mitten 

Beskriva personer, utseende och kläder 

Berätta om en dag 

Tala om sin fritid

Fritidsord

Samtala om vad man har och måste göra 

Tala med kompisar 

Väder, årstider, månader, födelsedag 

Tala om framtiden

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i moderna språk.

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Lyssna - Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal. 
Läsa -     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva -   Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i samtal om vardagliga ämnen.

Under terminen kommer du att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov/uppgifter av olika slag.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, d.v.s. ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt.

Bedömning av elevernas uppgifter sker utifrån Skolverkets betygskriterier.
Från och med ht-2019 har Kronängsskolan tagit bort bedömning genom matriser.
Återkoppling till eleverna på uppgifter/prov etc. kan ske muntligt eller skriftligt i Teams under fliken "Uppgifter". Eleverna kommer även att få göra egna skriftliga reflektioner kring sitt lärande. Inget skrivs på Unikum. 
Läraren kommer att kontakta vårdnadshavare vars barn riskerar att få F i ämnet.
Vi uppmanar vårdnadshavaren och barnet att hemma samtala om skoluppgifterna och följa upp dem via Teams.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: