👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och Algebra åk9

Skapad 2017-08-30 13:49 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Bedömningsuppgift: Talföljder
Grundskola 9 Matematik
Vi lär oss mer om hur vi kan räkna med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Innehåll

Vi arbetar med Prio åk9

Tidsplanering

v. 35

Mån: Bråk s. 8-12

Tis: Bråk s. 8-12

Tor: addition och subtraktion av bråk s. 12-14

v.36

Mån: Addition och subtraktion av bråk s. 12-14

Tis: Multiplikation och division av bråk s. 15-18

Tor: Multiplikation och division av bråk s. 15-18

v. 37

Mån: Multiplikation och division av bråk s. 15-18

Tis: Rep

Tor: kapiteltest. v. 38

Mån: Ny bok samt övning "Uttryck"

Tis: Uttryck och mönster 60-70

Tor: Uttryck och mönster 60-70

 

v. 39

Mån: Förenkling av uttryck s. 70-76

Tis: Förenkling av uttryck s. 70-76

Tor: Friluftsdag

v. 40

Mån: Ekvationer, övning s. 77

Tis: Ekvationer s. 70-81

Tor: Ekvationer, bingo

v. 41

Mån: Procent och ekvationer s. 82-84

Tis: Proportion s. 87

Tor: Proportion s. 87

v. 42

Mån: Kapiteltest

Tis: Rep/Utmaning

Tor: Övningar

v. 43

Mån: Övning 

Tis: Övning

Tor: Prov kap 2

Matriser

Ma
Algebra

Utveckla förmågan att...

Bör förbättras Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
Begrepp
i vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Visar inte kunskaper om algebra
Du har grundläggande kunskaper om talföljder och algebra
Du visar goda kunskaper om talföljder och algebra
Metod
kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Du visar inte kunskaper om metoder för att beräkna summa och produkt.
Du har en i huvudsak fungerande metod för att lösa delar av uppgifterna.
Du kan välja ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till problemen.
Du använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Problem
hur väl du använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Du visar inte kunskap för att tolka och lösa problem.
Du väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Du beskriver mönstret med ord för någon av talföljderna.
Du väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Du löser nästan hela problemet t.ex. genom att beskriva flera mönster med ord eller beskriver mönstret med tre på varandra följande tal med en formel.
Du väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Du löser hela problemet korrekt genom att beskriva flera mönster med en formel.
Resonemang
kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
Du visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du använder dina undersökningar som underlag för att beskriva mönstret i någon av talföljderna.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som bygger på flera undersökningar av respektive typ av talföljd. Eller drar generella slutsatser om flera olika typer av talföljder i d-uppgiften.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Dina slutsatser bygger på flera undersökningar av respektive typ av talföljd eller ett algebraiskt resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Du visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångsätt.
Dina redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Dina redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.