👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och vi

Skapad 2017-08-30 14:06 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Ett ämnesövergripande arbete kring "Världen och vi"
Grundskola 5 – 6 Geografi Samhällskunskap
Det är mycket vi tar för självklart i vårt liv, vi har hus, familj, skola och inga krig tex. Men hur är det för andra barn i vårt samhälle och i världen? Vilka lagar och regler skyddar barn? Har alla rätt att säga vad de tycker och tror på? Vad är demokrati ? Vilka samhällsfrågor kan vi se i medierna? Vad tycker vi är viktigt? Hur kan man göra sin röst hörd? Var i världen är vi?

Innehåll

Förmågor- ämnesspecifika

¤ reflektera över hur individer och samhällen formas, förändrar och samverkar

¤ uttrycka och värdera ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

¤ reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

¤ redogöra och sammanfatta

¤ kunna använda begrepp i nya sammanhang


Centralt innehåll (Konkreta mål el. frågeställningar för eleverna) Perspektiv

Hur används barnkonventionen?

Vad är lika och vad är olika mellan oss?

Varför är det olika för barn i olika länder tror du?

Vilka ämnesspecifika begrepp behöver vi lära oss?

Var i världen ligger vad? Namngeografi

Vilka miljöval kan vi göra för en hållbar utveckling?

 

Arbetssätt

Vi kommer att läsa, olika texter som faktatexter och från medier.

Vi kommer att jämföra länder, med hjälp av Globalis
Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp

Vi kommer att lyssna och titta på nyhetsprogram för barn
Vi kommer att diskutera, argumentera och ta ställning 

 

Bedömning och redovisning

Konkreta bedömningskriterier utifrån förmågorna och centralt innehåll.

Vi kommer att bedöma din förmåga

¤ Beskriva, förklara och konkretisera faktatexterna

¤ Delta i diskussioner och bidra med egna åsikter

¤ Redogöra för fakta och begrepp

¤ Reflektera för att bilda dig en egen uppfattning i förhållande till fakta

¤ Analysera och se enkla samband mellan händelser och skeenden

¤ Bearbeta informationen med hjälp av instruktioner och strategier

¤ Kritiskt granska källor utifrån egna erfarenheter och kunskaper

¤ Presentera muntligt inför större grupp

¤ Jämföra likheter och skillnader då och nu ur olika perspektiv

Uppgifter

 • Lilla Aktuellt v 20, integration, Israel och trans

 • Lilla Aktuellt v 20, integration, Israel och trans

 • Lilla aktuellt, nyheter

 • Lilla aktuellt, nyheter

 • Lilla aktuellt, nyheter

 • Lilla aktuellt, nyheter

 • Årets julklapp

 • Årets julklapp

 • Årets julklapp

 • Globalis- geografi o samhällskunskap

 • Globalis- geografi o samhällskunskap

 • Globalis- geografi o samhällskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6