Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och Area

Skapad 2017-08-30 14:09 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Matematik
Hur många kallsupar rymmer poolen? Efter kursen kanske du har svaret.

Innehåll

Under denna kurs kommer du bl.a. att lära dig namnet på olika figurer samt hur man räknar ut omkrets och area. Regelbundenhet, symmetri och vinklar behandlas också.

 
Metod

Följande metoder för uträkning behandlas

1. Regelbundenhet

2. Symmetri

3. Vinklar

4. Omkrets

5. Area

6. Enheter och enhetsomvandlingar

 

Begrepp

Här kommer en del av de begrepp som vi ska lära oss, men förhoppningsvis många fler......

symmetrilinje, rektangel, kvadrat, parallellogram, romb, cirkel, omkrets , area, bas, höjd, parallell, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, volym , skala

 
Bedömning

Du kommer fortlöpande att bedöma dig själv och andra utifrån matematikens 5 förmågor (metod, begrepp, problemlösning, kommunikation och reflektion). Vi utgår från matrisen nedan. Detta kommer att ske på olika sätt. Feedback från både kamrater och lärare. Detta sker i Classroom samt här i Unikum.

Matriser

Ma
Matematiska förmågor år 6

E
C
A
Begrepp
Förstå och använda matematiska begrepp
  • Ma
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer.
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk.
Metod
Att hitta en eller flera metoder som hjälper dig att lösa problemet.
  • Ma
Du behöver viss hjälp med att använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du använder lämpliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulera och förstå problem.
  • Ma
Du förstår problem och löser dem med viss hjälp. Du kan med viss hjälp tolka vardagliga situationer och formulera problem utifrån dem.
Du förstår och kan lösa problem relativt väl. Du kan relativt väl tolka vardagliga situationer och formulera problem utifrån dem.
Du förstår och kan lösa problem på ett väl fungerande sätt, på egen hand. Du kan tolka vardagliga och matematiska situationer och formulera problem utifrån dem
Kommunikation
Lösningar, uträkningar, redovisningar
  • Ma
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen. Du använder ett matematiskt språk som är relativt förståligt.
Din redovisning är lätt att följa och förstå. Alla steg redovisas. Du använder det matematiska språket på ett relativt säkert sätt.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du använder det matematiska språket på ett tydligt och korrekt sätt.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
  • Ma
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: