Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsarbete i årskurs 1

Skapad 2017-08-30 14:30 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 1 Svenska Musik
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

Innehåll

Bokstavsarbete

Centralt innehåll:

  • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Muntliga presentationer.
  • Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Vad och hur gör vi:

Varje vecka presenteras en ny bokstav och en sång med tydlig text som passar till veckan bokstaven. Eleverna turas om att få möjlighet ta med något som börjar på den valda bokstaven.

Eleverna spårar bokstav, versal och gemener. De gör arbetsblad med olika hörövningar och skrivövningar.

Eleverna skriver ord i grupp, de skriver så många ord som möjligt på bokstaven, övar på att samarbete. Dessa ord sätts upp på vägen och där kan sedan eleverna fylla på mer fler ord som de kommer på under veckan.

Vi ser på Livet i Bokstavslandet en film om bokstaven som ger eleverna mer lust att lära, läsa och skriva.

Som avslutning på varje veckas bokstavsarbete skriver vi en gemensam rim text på bokstaven. Därefter skriver eleverna en egen påhittad text, allt ska helst börja på bokstaven. Bindeord är ok.

Läraren ger skriftlig respons på elevernas texter. Har handlingen röd tråd?! Hjälp med detta. Stor bokstav, punkt och stavning. Eleven skriver rent sin text och målar en bild som stämmer överens med texten.

Texten redovisas inför klassen kommande vecka, klassen ger positiv respons utifrån ett responsark med givna förslag. Texten finns uppsatt i klassrummet.

Kunskapskrav:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.

I texterna kan eleven använda stor bokstav och punkt samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: