Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivningar

Skapad 2017-08-30 14:46 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
En uppstart på höstens skrivuppgifter där du får träna dig att göra beskrivningar.

Uppgifter

  • Beskrivningar

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -

Matriser

Sve
Matris Svenska 1 (2)

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter

Mål: 2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga fram-ställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har skrivit beskrivande text Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva beskrivande text som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva beskrivande text som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva beskrivande text som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: