Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brearedsskolans F-klass period 1

Skapad 2017-08-30 14:52 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola F
Här kommer F-klassens planering för v. 34-43!

Innehåll

Periods planering för period 1 v.34-43

 

Fokus denna period har vi på dessa punkter från centralt innehåll i LGR11.

 

Språk och kommunikation

 Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

 Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

 Rim, ramsor och andra ordlekar.

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

 Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

 

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

 Del av helhet och del av antal.

 Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum

 

Natur, teknik och samhälle

Normer och regler i elevernas vardag, tillexempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Kort beskrivning hur vi arbeta mot dessa mål:

 

Språk och kommunikation

Vi kommer att arbeta med att samtala om olika texter, som vi läser tillsammans på den dagliga högläsningen. Samt samtala om texter i barnens egna böcker som dem lånar. Vi kommer att arbeta med veckan fråga där barnen får möta bokstäver. Vi kommer att arbeta med material från mamma mu som rör rim och ramsor. Dagligen diskuteras etiska frågor om vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Vi kommer under denna period arbeta med dans liknade övningar på idrotten. Barnen kommer att få måla bilder i veckans fråga och erbjudas att uttrycka sig estetiskt i den fria leken. Vi kommer att konstruera de siffror vi arbetar med under denna period, i olika material.

 

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Vi kommer att arbeta med matematiskt material från mamma mu som rör del och helhet, lägesord och jämförelse ord som beskriver rums uppfattning.

Barnen kommer att få uppdrag i problemlösning som barnen ska få lösa tillsammans och hitta olika lösningar på.

 

Natur, teknik och samhälle

Detta arbetar vi med dagligen genom att prata med varandra hur man är mot varandra som personer, barnen möter varje dag situationer där dem får träna på normer och regler genom leken. Om en konflikt uppstår, hur löser vi detta? Vi kommer att bygga en kompis sol, där vi pratar om hur man ska vara mot varandra. Barnen ska vara med och diskutera varför är detta så viktigt att förhålla sig till. På idrotten diskuterar vi vikten av regler och att dessa följ. Vad kan det annars få för konsekvenser.

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

På idrotten kommer vi leka olika lekar där barnen får lära sig regler.

På utedagarna kommer vi att leka olika lekar och göra olika fysiska aktiviteter ute. Utedagar har vi en gång varje vecka under hela läsåret. Barnen kommer att få hjälpa mig som lärare att organisera lekarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: