👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Number the stars II

Skapad 2017-08-30 15:13 i Djupedalskolan Härryda
Vi samtalar och skriver med filmen som utgångspunkt .
Grundskola 8 – 9 Engelska
Arbetsområde kring boken "Number the starts" av Lois Lowry. Ni läser boken och svarar på frågor i en läslogg i Google Classroom. Vi kommer att ha bokdiskussioner kring innehållet, både i par och i små grupper. Avslutningsvis skriver ni en analyserande text kring innehållet i boken.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen och arbetet med Number the stars ges eleverna förutsättningar att utveckla sina förmåga i ämnet Engelska.

Centralt innehåll


I arbetsområdet Number the stars ingår följande:

Till dig som elev

           Du ska visa din förmåga att:

  • förstå och reflektera kring innehållet i boken
  • beskriva, berätta och analysera 
  • bidra till och aktivt delta i samtal om boken, ge bekräftelse och ställa följdfrågor
  • anpassa ditt språk efter olika syften både muntligt och skriftligt

Undervisning

 • Läsa boken "Number the stars" och svara på frågor i en läslogg
 • Samtal och diskussioner i par eller liten grupp
 • Skriftlig produktion: Bokanalys  

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i skrift
 • formulera dig och kommunicera  muntligt 
 • anpassa språket efter olika syften och använda sig av olika strategier för att göra sig förstådd
 • reflektera över innehållet i boken

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Skriftlig produktion engelska

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Jag kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Jag skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Kan ofta inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå ibland vara intresseväckande och delvis utvecklat. Kan ibland inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Kan göra mig förstådd utan större problem.
Jag kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Är lätt att förstå.
Ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd. Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Jag väljer ord som resulterar i att jag gör mig förstådd. Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera mig.
Ordförrådet är relativt utvecklat/synonymrikt och någorlunda varierat och passar till uppgiften. Några avancerade ord och en del idiomatiska utryck.,
Ordförrådet är utvecklat och varierat och användandet av mer avancerad ord + idiomatisk är utvecklat. Ordförrådet är väl anpassat till ämnet och du kan något "specialuttryck".
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Gör ofta fel som förstör.
Jag använder en enkel grammatik. Visar vilja att använda nyförvärvade grammatiska kunskaper. Gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Jag nyttjar grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få eller inga fel.
Meningsbyggnad
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Har ofta fel (t.ex svensk) ordföljd, som stör förståelsen.
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Har ibland fel ordföljd, som kan störa förståelsen.
Jag försöker variera mig med korta och långa meningar. Har i stort sett rätt ordföljd. Jag använder några "linking words/transition words"
Jag varierar meningsbyggnaden och visar på god kunskap gällande ordföljd. Jag använder "linking words/transition words" på ett medvetet sätt.
Struktur
Texten saknar struktur, t.ex saknas inledning och avslutning. Innehållet blir rörigt och svårt att följa.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning. Vissa delar kan vara svåra att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Lätt att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning Är indelad i väl avgränsade stycken. Lätt att följa.

En
Samtal engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat Röd tråd saknas/Håller sig ej till ämnet Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns delvis/Håller sig delvis till ämnet Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig Kan ge enkla exempel på vad man tycker.
Talar med sammanhang Håller sig till ämnet Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helhet. Kan förklara och ge mer utvecklade exempel till vad man tycker. Man kan se något annat perspektiv än sitt eget.
Talar med sammanhang, ledigt och personligt Håller sig till ämnet Fylligt och välutvecklat innehåll Kan förklara och ge utvecklade exempel till vad man tycker. Man kan också ta flera olika perspektiv.
Uttal
Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt Uttalet ligger långt ifrån språkområdets intonation/accent
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent Svensk intonation
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent Du har gjort ett tydligt val i din accent.
Ordförråd
Ordförrådet har brister Har svårt för att formulera sig Använder svenska ord
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är relativt utvecklat/synonymrikt och någorlunda varierat. Några avancerade ord och en del idiomatiska utryck., Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är utvecklat och varierat och användandet av mer avancerad ord + idiomatisk är Ordförrådet är väl anpassat till ämnet och du kan något "specialuttryck".
Språkriktighet
Meningsbyggnad Grammatik
Förstörande fel som leder till att man missförstår Det förekommer svenska ord Behärskar ej tempus
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Stategier
Synonymer Okformuleringar Ställer frågor Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Flyt
Många avbrott och du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Tala bitvis med flyt men stakar dig vid längre ord och fraser.
Du talar oftast med flyt och klarar även de längre orden och fraserna.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.