Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda havet med hajen Kaj

Skapad 2017-08-30 15:16 i Tångaskolan Falkenberg
Grundskola F
Vet du hur plast och annat skräp kan ställa till det för fiskarna i havet? Vad är ett spökgarn? Hur lång tid tar det för ett utspottat tuggummi att brytas ner? Vad är mikroplast? Hajen Kaj och hans vänner i havet behöver vår hjälp och det finns så mycket i havet som vi inte känner till och som vi behöver ta reda på!

Innehåll

 

Vi ska under början av höstterminen läsa sagan om hajen Kaj, ta reda på vad plast och annat skräp kan ställa till det med för livet i havet. Vi ska besöka stranden och plocka skräp där, men vi ska också göra samarbets -övningar. För det är bara tillsammans som vi klarar att hjälpa hajen Kaj och hans vänner.

Tillsammans ska vi ta reda på hur olika fiskar och djur ser ut och hur de lever i havet. Vi ska göra tankekartor och utifrån dem skriva faktatexter och infoga bilder till dem. För vem vet hur en Havstulpan eller Marulk ser ut? Faktatexterna ska sedan redovisas och då ger vi varandra respons genom att ge varandra två stjärnor och en önskan. Det här kallas med ett annat ord kamratbedömning. När faktatexterna är färdiga är det dags att skriva en saga om livet i havet och skräpet som gör det besvärligt och farligt för djuren som lever där.

Vårt samarbete ska vi också utveckla genom att i par göra fina uppstoppade fantasifiskar i lysande färger, göra affischer som uppmanar andra att sluta skräpa ner i våra hav. Tillsammans ska vi också plocka skräp i vår närmiljö och på skolgården. Var kommer allt skräp ifrån? Hur var det förr? Det är frågor som vi ska diskutera och fundera på.

Vad är återvinning? Kan man göra fina saker av skräp? Med vår fantasi och uppfinningsrikedom ska vi göra konstruktioner av skräpet som vi hittar, och vem vet kanske det blir en utställning också. Vi får se.

 

Mål

 • Kunna skriva en faktatext om valfritt ämne med hjälp av stödord och tankekarta. Få med så mänga delar som möjligt av det som kännetecknar en faktatext.
 • Göra kamrat- och självbedömning av faktatexter
 • Redovisa faktatexten muntligt för en grupp klasskamrater
 •  Använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 •   Lära, samla information och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
 • Skriva en saga och använda dig av sagans kännetecken
 • Samarbeta och konstruera en fantasifisk i papper och göra en konstruktion av skräp som utgångsmaterial.

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommer att utveckla din förmåga att skriva faktatexter
 • Samla begrepp och ord
 • Lyssna, samla information, göra tankekartor och delta i diskussioner.
 • Skriva egna faktatexter, enskilt och i grupp
 • Ge respons både på dina egna men också på klasskamraternas texter.
 • Utflykt till stranden och närmiljön
 • Samarbetsövningar av olika slag
 • Film
 • Skriva sagor och ge respons
 • Konstruktion av uppstoppade fantasifiskar och "skräpfigurer"

Vad ska bedömas?

 • En faktatext som du har skrivit om ett djur.
 • En saga
 • Din förmåga att samarbeta
 • Dina förmåga att lyssna, ställa frågor och komma med idéer kring lösningar
 • Din förmåga att konstruera en fisk och en fantasikonstruktion av skräp.
 • Hur du använder och känner till ord och begrepp som till exempel spökgarn, mikroplast och fakta kring djuren som lever i havet.

Hur ska det bedömas?

 • Faktatexten ska ha rubrik, vara saklig och vara indelad i stycken. Plus ha en infogad bild.
 • Sagan ska innehålla sagans kännetecken, vara skriven med stor bokstav och punkt, ha en titel och vara skriven i dåtid/ preteritum.
 • Läraren ger dig kontinuerlig respons på ditt samarbete, delaktighet i diskussioner och problemlösning.
 • Respons på dina konstruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: