Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram åk 4

Skapad 2017-08-30 15:30 i Junibackens skola Ludvika
Kapitel 5 i Matteborgen 4A
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet ska du arbeta med tabeller och diagram. Du ska lära dig att läsa av olika sorters tabeller och diagram och också rita dem.

Innehåll

Mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du

 • hämta uppgifter ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av stapeldiagram
 • rita ett stapeldiagram

Arbetsgång

Så här kommer vi att arbeta:

  • Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner.
  • Vi delger varandra våra tankar och strategier.
  • Vi har enskilt arbete, arbete i par och i grupp.
  • Vi arbetar med lärobok och praktiskt material.
  • Vi tränar färdigheter bl a med hjälp av datorn.
  • Vi gör lekar, spel och annat praktiskt arbete.

Matteord

 • tabell
 • avprickningstabell
 • diagram
 • stapeldiagram

 

 

Bedömning

Se målen ovan.


Du rättar själv med hjälp av facit.
Läraren gör observationer och rättar böcker.
Diagnoser, muntliga eller skriftliga.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik år 4

Nivå 1 Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 2 Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3 Godtagbara kunskaper för årskursen
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: