Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysikaliska fenomen och NTA-lådan Balansera och väga

Skapad 2017-08-30 15:38 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med arbetsområdet fysikaliska fenomen som handlar om balans, jämvikt, tyngdpunkt, tyngdkraft och friktion. Dessa begrepp tydliggörs genom enkla undersökningar.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3) Teknik

Kan du få en pappersfjäril att balansera på en penna?
Vad händer om man flyttar stödpunkten på en balansbräda?
Vad vet du om "mobiler"?
Kan du bygga en balansvåg?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, analytiska, begreppsliga, metakognitiva  och procedur förmåga genom att:

 • förklara olika begrepp
 • genomföra systematiska undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • berätta om någon enkel teknisk lösning

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning

 • Du kommer att arbeta utifrån NTA-lådan Balansera och Väga.
 • Du kommer att arbeta med undersökningar som visar hur tyngdkraft och friktion fungerar.
 • Du kommer att vara med i diskussioner.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda olika begrepp inom arbetsområdet.
 • genomföra undersökningar.
 • samtala om dina undersökningar.
 • dokumentera dina resultat.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • arbeta med uppgifter från NTA-lådan och annat material.
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen.
 • dokumentera dina resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk SvA
Balansera och Väga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp (Begreppslig förmåga)
Du kan med stöd av läraren förklara vad några begrepp betyder.
Du kan de flesta begreppen inom området.
Du kan de flesta begreppen inom området och du kan sätta in dem i ett sammanhang.
Samtala (Kommunikativ förmåga)
Du deltar i samtal utifrån frågor från lärare.
Du deltar i gruppdiskussioner.
Du deltar i samtal och uttrycker egna åsikter.
Dokumentation (Metakognitiv och Analytisk förmåga)
Du kan med stöd av lärare dokumentera med ord och bild.
Du kan dokumentera med bild och meningar.
Du kan dokumentera med egen text.
Laborationsarbete (Procedurförmåga)
Du kan med stöd av lärare genomföra laborationer.
Du kan tillsammans med en kompis genomföra laborationer.
Du kan själv sortera informationen och göra laborationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: