👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2017-08-30 15:39 i Junibackens skola Ludvika
Taluppfattning med Matteborgen 4A som grundbok.
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning, att kunna läsa och skriva tal, att förstå vårt talsystem, kunna storleksordna tal och kunna använda en tallinje.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi har gemensamma genomgångar om taluppfattning som delvis baserar sig på Matteborgen 4A för att man ska sedan kunna jobba mer självständigt med uppgifterna i boken.  

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000 och förstå vårt talsystem. Vi ska också kunna ordna tal efter storlek och kunna läsa och sätta ut tal på en tallinje.

Du ska vara bekant med begreppen tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiontal, ental och tallinje. 

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl du utför dina uppgifter och visar att du förstår. 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta i gemensamma genomgångar och diskussioner samt ditt enskilda arbete i de uppgifter du får i Matteborgen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning

Nivå 1 Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 2 Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3 Godtagbara kunskaper för årskursen
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt ...
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt...
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt...
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
...och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
...och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
...och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen...
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
...samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
...samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen