Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden ht-17

Skapad 2017-08-30 15:54 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att arbeta med Nordens geografi samt de nordiska språken. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska länderna. Vi kommer att se film och läsa texter på danska och norska.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Du kommer nu att få lära dig mer om Norden och genom att titta på filmerna Geografens Testamente få följa med Holger och Mårten på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att använda och förstå kartan. Du ska kunna namnge de nordiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg i Norden.
Du ska få förståelse för hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på. Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.

Du ska få kunskap om de olika nordiska språken och höra och se likheter och skillnader dem emellan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa i läroböcker
 • lyssna på de olika språken
 • göra ett kunskapsprov

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i klassdiskussionerna.
 • sammanställa en presentation om de nordiska länderna
 • svara på frågor om Norden i ett kunskapstest
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: