👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4-6

Skapad 2017-08-30 16:01 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Bild

Innehåll

Planering

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
• Skapa bilder genom olika tekniker och verktyg
• Använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet
• Eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll som vi kommer att arbeta med:

•Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete
• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage
* Reklam-och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap
• Konst-, dokumentärbilder från olika tider och kulturer.

Undervisning:

Vi kommer att besöka konsthallar, se på film samt producera egna alster. Vi kommer att om olika konstnärer som varit betydande både historiska och i nutid. Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Visa lärande:

Du ska efter din förmåga visa vad du lärt dig genom att visa dina alster samt att i skriftform kunna berätta om några konstnärer/konstverk, både dåtida samt nutida.

 

Matriser

Bl
Bild år 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder genom olika tekniker och verktyg.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Återanvändning av bilder i eget bildskapande.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Analysera historiska och samtida bilder uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.