👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2017-08-31 08:24 i Tiundaskolan Uppsala
Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur kunde Sverige med en miljon invånare bli en fruktad stormakt på 1600-talet?

Innehåll

INNEHÅLL

 • Orsaker och konsekvenser till några viktiga händelser och beslut under stormaktstiden, såsom beslutet att gå med i 30-åriga kriget. För att utveckla elevernas analytiska förmåga kommer vi att använda en analysmodell (orsak - konsekvens)
 • Bilden av stormaktstiden och dess kungar genom historien. Vi använder oss bland annat av 1800-talets historiemåleri och Dick Harrisons serie om "Sveriges historia".
 • Vad vi kan se för samband mellan vår tid och stormaktstiden - såsom statens utveckling (myndigheter, domstolar, postväsendet m.m.).
 • Förändringar såsom den politiska kartan, migration och infrastruktur m.m.
 • Inför arbetsområden får eleverna ett begreppshäfte för att öka förförståelsen och förenkla inlärningen. Begreppen tränas i undervisningen med hjälp av kooperativa strukturer såsom "fråga fråga byt". Begreppen går även att träna på digitalt på glosor.eu.
 • För att lära eleverna om olika  samhällsklassers levnadsvillkor kommer vi t ex läsa "Häxprovet" av Maj Bylock, se valda delar av "Historieätarna".

 

MATERIAL

 • Grundboken "Koll på stormaktstiden" samt delar av andra historieläromedel.
 • Begreppshäfte
 • Filmerna "Sveriges historia - stormaktstiden" och "Historieätarna"
 • "Häxprovet" av Maj Bylock

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden åk 6

E
C
A
FAKTA
Elevens kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under stormaktstiden är...
grundläggande
goda
mycket goda
ANALYTISKA RESONEMANG
Eleven visar sina kunskaper genom att resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under stormaktstiden. Resonemangen är...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
ANALYSERA OCH SE SAMBAND
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan stormaktstiden och olika tidsperioder. Sambanden är...
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa samband
STORMAKTSTIDENS PÅVERKAN PÅ NUTIDEN
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med hänvisningar till stormaktstiden. Resonemangen är...
enkla och till viss del underbyggda
relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
ANVÄNDA BEGREPP
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på...
ett i huvudsak fungerande sätt
ett relativt välfungerande sätt
ett väl fungerande sätt