Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal årskurs 7 ht17

Skapad 2017-08-31 10:12 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Matematik

I det här matematikområdet kommer du att:

 • lära dig hur egyptier och romare skrev tal och du får också möjlighet att fördjupa dig i hur mayafolket och kineserna gjorde. 
 • lära dig hur vårt talsystem är uppbyggt
 • lära dig primtal och sammansatta tal
 • lära dig om delbarhet och hur man faktoriserar tal
 • använda de matematiska orden som hör i hop med de 4 räknesätten
 • räkna med de fyra räknesätten
 • lära dig om tal skrivna i decimalform
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
 • lära dig att avrunda tal
 • lära dig att göra överslagsräkning

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se nedan.

Undervisning och arbetsformer

Problemlösning 

Arbete med uppgifter som handlar om: 

 • att få förståelse för hur andra kulturer skrivit tal och räknat mängder.
 • förståelsen för hur vårt talsystem är uppbyggt.
 • att lära sig de matematiska orden som hör i hop med de 4 räknesätten.
 • att storleksordna hela tal och tal i decimalform
 • att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000.
 • att avrunda tal
 • att beräkna med överslagsräkning
 • http://www.webbmatte.se/index.php

 

VECKA 37 Grundkurs

VECKA 38 Grundkurs, diagnos klar 22/9

VECKA 39 Blå/kurs kurs

VECKA 40 Repetition och prov.

 

Bedömning - vad och hur

Förmågor som bedöms: problemlösning, kommunikation, resonemang, begrepp och metodval.

Bedömningsunderlag

Bedömning av förmågor sker kontinuerligt på lektioner vid arbete enskilt, i par och grupp. 

 

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Diagnos 22/9

Prov del A 3/10

Prov del B 5/10 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Tal årskurs 7

--->
--->
--->
--->
Andra kulturers sätt att skriva tal
Du förstår ännu inte hur man historiskt har skrivit tal i andra kulturer.
Du kan förstå hur man historiskt har skrivit tal i andra kulturer
Du kan se att det finns fördelar och nackdelar med de olika sätten som funnits historiskt.
Du kan jämföra och värdera de olika sätten att skriva tal som funnits historiskt i andra kulturer.
Vårt tiotalssystem
Du förstår ännu inte hur vårt tiovalsystem är uppbyggt.
Du vet hur vårt tiovalsystem är uppbyggt.
Du vet hur vårt tiovalsystem är uppbyggt och kan använda dig av den kunskapen i dina strategier och beräkningar.
Du vet hur vårt tiovalsystem är uppbyggt och kan använda dig av den kunskapen i dina strategier och beräkningar. Du kan också jämföra och värdera det mot andra kulturers sätt att skriva tal.
Delbarhet och faktorisering
Du kan ännu inte arbeta med delbarhet och faktorisering.
Du använder begreppen delbarhet och faktorisering för att arbeta med enkla tal.
Du använder begreppen delbarhet, faktorisering, primtal och sammansatta tal för att utföra dina räkneoperationer.
Du använder begreppen delbarhet, faktorisering, primtal och sammansatta tal mycket väl för att utföra dina räkneoperationer.
De fyra räknesätten
Du kan ännu inte använda de fyra räknesätten. Du kan ännu inte ställa upp algoritmer för alla fyra.
Du använder de fyra räknesätten. Du har metoder för att ställa upp i algoritmer.
Du kan utföra beräkningar de fyra räknesätten med god säkerhet i huvudräkning och algoritmer.
Du kan utföra beräkningar de fyra räknesätten med mycket god säkerhet i huvudräkning och algoritmer.
Decimaltal
Du kan ännu inte läsa,skriva och göra beräkningar med tal i decimalform.
Du kan läsa,skriva och göra beräkningar med tal i decimalform.
Du kan med god säkerhet läsa,skriva och göra beräkningar med tal i decimalform.
Du kan med mycket god säkerhet läsa,skriva och göra beräkningar med tal i decimalform.
Avrundning och överslagsräkning
Du kan ännu inte avrunda tal och använda överslagsräkning
Du kan avrunda tal och använda överslagsräkning
Du kan avrunda tal och använda överslagsräkning med god säkerhet.
Du kan avrunda tal och använda överslagsräkning med mycket god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: