👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broderi med ett uttryck.

Skapad 2017-08-31 10:34 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F – 9
Broderi - en teknik med oanade möjligheter där du syr/broderar dina motiv med valfria stygn och i valfritt material. Du kommer att lära dig olika sorters stygn (det finns många att välja bland...), arbeta med att kombinera olika sorters material och färger då du broderar ditt motiv. Nedan visas en instruktionsfilm med förstygn.

Innehåll

Uppgifter

  • Fritt broderi

  • Reflektionsfrågor broderi

Matriser

Kunskapskrav Slöjd lgr11 åk7-9

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
1.Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 2. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Använda redskap
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. .
1.Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. 3. Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. .
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.