Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal årskurs 9 ht 17

Skapad 2017-08-31 10:59 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du bl a ges en inblick i de upptäckter som Pythagoras med sina pytagoréer gjorde för mer än 2000 år sedan. Talmängder, Delbarhet, Primtal, Negativa tal, Tal i potensform, Kvadrattal, Kvadratrot, och Pythagoras sats är begrepp som du kommer arbeta med i detta kapitel för att bredda din taluppfattning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor:

kommunikation, metodval, resonemang, begreppsuppfattning och problemlösning

Utöka talförståelsen med potenser, pythagoras sats, kvadratrot, negativa tal,delbarhet, primtal.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar, problemlösning med EPA-metoden, enskild träning, filmer om momenten. 

 

Vecka 37 Pythagoras sats, diagnos 15/9

Vecka 38 Blå/röd kurs

Vecka 39 Repetition och prov.

Bedömning - vad och hur

Bedömning av förmågor sker under lektioner vid enskilt och grupp/pararbete och i gruppdiskussioner. 

Området avslutas med prov. 

 

Prov 26/9 A-del

Prov 29/9 B-del

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: